عنوان
اثر ميدان مغناطيسي در جابجايي آزاد نانوسيالات در محفظه متخلخل با استفاده از مدل تيواري-داس
نویسنده (گان)
شهابيان مقدم,نيلوفر;زحمتکش,ايمان
چکیده مقاله
در اين مقاله به شبيه‌سازي عددي انتقال حرارت جابجايي آزاد نانوسيالات مختلف در محفظه متخلخل، با فرض عدم تعادل حرارتي محلي و تحت اثر ميدان مغناطيسي با استفاده از مدل عدم تعادل حرارتي تيواري-داس پرداخته شده است. محفظه داراي دو ديواره عمودي دما ثابت و دو ديواره افقي آدياباتيک مي‌باشد. محاسبات براي نانوذرات مس، نقره و اکسيدآهن در سيال پايۀ آب انجام شده است. فرض عدم تعادل حرارتي در معادلات انرژي و مدل دارسي در معادله مومنتوم به‌کاررفته است. سپس، معادلات حاکم بر اساس روش حجم محدود حل شده است. هدف از اين امر، بررسي تأثير شدت ميدان مغناطيسي بر ميزان انتقال حرارت بوده است. علاوه بر اين، عدد رايلي نيز مورد ارزيابي قرار گرفته است. کنکاش در نتايج ارائه شده، نشان داده است که افزايش شدت ميدان مغناطيسي موجب کاهش ميزان انتقال حرارت مي‌شود. در ميان نانوسيالات مورد مطالعه قرار گرفته، بيشترين ميزان انتقال حرارت مربوط به نانوسيال آب-نقره مي‌باشد.

متن کامل مقاله