عنوان
شبيه سازي توليد قطرات در ميکروکانال اصلاح شده با متغير سرعت
نویسنده (گان)
غضنفري ججين,الميرا;صادق مغانلو,فرهاد;وجدي حکم آباد,محمد ;جعفرقلي نژاد,شاپور
چکیده مقاله
توليد قطرات در علم ميکروفلوئيديکز داراي کاربردهاي گسترده اي در انتقال مواد دارويي، تراشه هاي تشخيصي، ساخت دارو و موارد متعدد صنعتي است. اساس کار در تبديل حجم مشخصي از سيال به قطرات با اندازه مشخص است تا فرآيندهايي نظير انتقال جرم با سرعت بيش تري انجام شود. قطرات توليد شده در ابعاد ميکرو از مزيت هايي مثل داشتن مساحت زياد نسبت به حجم ، بازده بالا در ترکيب خوب، خطر کم آلودگي و ميزان مصرف کم واکنش برخوردار هستند. در اين مقاله براي توليد ريز قطرات در يک ميکروکانال مينياتوري دو سيال آب و روغن به عنوان سيالات پراکنده و پيوسته مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج حاصل از شبيه سازي عددي در نرم افزار کامسول نشان مي دهد که در هندسه ارائه شده قطر ريز قطرات توليد شده کاهش يافته و فرکانس توليد ريز قطرات افزايش يافته است. همچنين با افزايش سرعت سيال پيوسته ورودي به داخل ميکروکانال با ثابت ماندن سرعت سيال پراکنده نرخ توليد ريز قطرات در گستره مشخصي افزايش و قطرات با قطر ريزتري توليد گرديد. در حالي که با افزايش سرعت سيال پراکنده در ازاي ثابت ماندن سرعت سيال پيوسته ابعاد ريزقطرات افزايش مي يابد.

متن کامل مقاله