عنوان
بررسي اثر پارامترهاي پاشش بر طول نفوذ سوخت مايع در محفظه احتراق
نویسنده (گان)
کاظمي سرشت,سعيد;محمدي,آرش
چکیده مقاله
پژوهش درزمينه پاشش سوخت مايع موردعلاقه بسياري از محققان بوده است، كه به دليل گستره وسيع كاربرد آن در بسياري از صنايع مانند وسايل نقليه زميني، هوايي و دريايي و همچنين توربين‌هاي گازي نيروگاه‌ها مي‌باشد. با پيشرفت ظرفيت‌هاي مدل كردن عددي با نرم‌افزارهاي ديناميک سيالات محاسباتي، مي‌توانيم بسياري از رفتارهاي پاشش سوخت مايع را با كمک گرفتن از نتايج تجربي درک كنيم. در كار حاضر، اثرات پارامترهاي اتمايزر Solid cone روي طول نفوذ سوخت در اثر تغيير فشار پاشش، زاويه مخروط پاشش و فشار محفظه احتراق بررسي گرديده است.

متن کامل مقاله