عنوان
بررسي عددي تاثير فاصله بين توربين ها راشتون بر زمان اختلاط و الگوي جريان در راکتورهاي همزن دار با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي
نویسنده (گان)
حسيني,سيدسالار;نجفي,غلامحسن;قباديان,برات
چکیده مقاله

متن کامل مقاله