عنوان
بررسي تاثير رطوبت سمت مرطوب بر دماي خروجي سمت خشک در مرطوب‌ساز غشايي: کاربرد پيل سوختي
نویسنده (گان)
افشاري,ابراهيم;قائداميني هاروني ,مرتضي
چکیده مقاله
پيل‌هاي سوختي غشا پليمري به دليل مزاياي قابل توجهي از جمله دانسيته توان بالا، راندمان بالا، دماي عملکرد پايين و زمان راه اندازي سريع، مورد توجه قرار گرفته اند. اين پيل‌ها براي داشتن عملکرد بهتر نياز به مرطوب‌سازي گازهاي واکنشگر قبل از ورود به پيل دارند. در اين مقاله به شبيه‌سازي عددي و سه بعدي يک مرطوب‌سازي غشايي تخت به منظور مرطوب کردن گازهاي ورودي به پيل سوختي غشا پليمري پرداخته شده و تاثير رطوبت) هواي کانال سمت مرطوب بر دماي خروجي سمت خشک بررسي شده است نتايج نشان مي دهد که هرچه رطوبت نسبي ورودي مرطوب افزايش پيدا کند، غلظت آب موجود در غشا افزايش مي يابد، اين امر باعث افزايش عبور ميزان رطوبت از غشا به هواي خشک مي شود. که اين موضوع با بررسي نرخ آب انتقالي از غشا بررسي شده است. همچنين، اين ميزان رطوبت منتقل شده به هواي سمت خشک، باعث افزايش درجه حرارت هواي خروجي سمت خشک مي‌شود. از اين رو هر چه انتقال رطوبت (جرم) به سمت خشک بيشتر شود، دماي خروجي سمت خشک افزايش پيدا مي‌کند.

متن کامل مقاله