عنوان
مطالعه اثر زواياي مولد گردابه‌ي مستطيلي شکل بر ميدان جريان و انتقال حرارت اجباري نانوسيال هيبريدي در کانال
نویسنده (گان)
سپهري راد,محمد;دزفولي زاده,امين;آقايي,عليرضا
چکیده مقاله
در مطالعه‌ي حاضر،ميدان جريان و انتقال حرارت در جابه‌جايي اجباري آشفته نانوسيال هيبريدي آب- آهن- اکسيد‌تيتانيوم در کانال دو بعدي همراه با مانع‌هاي مستطيلي شکل به‌صورت عددي بررسي شده است. از روش حجم محدود و الگوريتم کوييک، براي حل عددي معادلات بقا استفاده شده است

متن کامل مقاله