عنوان
بررسي جريان گازي رقيق‌شده سرعت پايين درون ميکروحفره با ديواره متحرک به روش DSMC-IP
نویسنده (گان)
اميري,علي;باباخاني,علي
چکیده مقاله

متن کامل مقاله