عنوان
ساخت و بررسي آزمايشگاهي ميکروپمپ ترموپلاستيکي چند لايه با کانال داراي ديفيوزر و نازل
نویسنده (گان)
رسولي,هانيه;رمضاني فرد,الياس;پسنديده فرد,محمد ;موسوي شائق,سيد علي
چکیده مقاله
پژوهش هاي بسياري براي ساخت انواع ميکروپمپ‌هاي مکانيکي که داراي مکانيزم، جنس و عملگرهاي متفاوت‌اند، صورت‌گرفته است. ميکروپمپ‌ها داراي لايه‌هاي متفاوتي هستند و تحريک لايه مياني نقش اساسي در پمپ سيال دارد. لايه هاي ميکروپمپ از طريق فرآيندهاي گرمايي به يکديگر چسبانده مي‌شوند. ميکروپمپ‌ها از نظر مکانيزم عملکردي و نوع محرک غشا مياني به چندين نوع تقسيم مي گردند. يک نوع از اين ميکروپمپ‌ها، داراي کانال همگرا و واگرا به همراه يک محفظه است. مکانيزم عملکرد اين ميکروپمپ‌ها بصورتي است که با اعمال فشار بر روي غشا مياني و ايجاد افت هد‌هاي متفاوت توسط کانال‌هاي همگرا و واگرا بر روي سيال، سيال پمپ مي‌گردد. ميکروپمپ طراحي در اين آزمايش، داراي کانال‌هاي همگرا و واگرا و جنس لايه‌هاي آن از مواد گرمانرم پلاستيکي است. همچنين براي تحريک غشا مياني از هواي فشرده و فشار خلا استفاده گرديده است. در طي آزمايش‌ حداقل و حداکثر فشار مثبت اعمالي بر روي غشا مياني به ترتيب 20 و 220 کيلوپاسکال است. حداکثر نرخ حجمي (دبي) سيال276 ميکروليتر بر دقيقه در فشارمثبت 180 کيلوپاسکال و در فشار خلا 5 کيلوپاسکال گزارش شده است. حداکثر ارتفاعي که ميکروپمپ توانايي پمپ سيال را دارد، برابر با 60 سانتي متر آب است.

متن کامل مقاله