عنوان
احداث و نگهداری باغات انار
نویسنده (گان)
زینب رشیدی-
چکیده مقاله
انار ميوه اختصاصي مناطق نيمه گرمسيري است( درجه حرارت 5- تا 40+ درجه سانتيگراد) زيرا گرماي زياد باعث سوختگي و سرماي زياد سبب تركيدگي آن گشته و از لطافت پوست و مرغوبيت ميوه مي‌كاهد. در مناطق مرطوب براي شكستن دوره خواب به 200 تا 400 ساعت درجه حرارت زير 7 درجه سانتيگراد نياز دارد و ميوه براي رسيدن كامل به تابستانهاي گرم و طولاني و پاييز خشك و بدون باران احتياج دارد زيرا بارندگي فصل پاييز وسرماي زودرس هوا موجب تركيدگي ميوه و ضايعات زياد مي شود، همچنين هواي خنك و وجود اختلاف درجه حرارت شب و روز به رنگ گيري پوست و دانه ها كمك مي‌كند. ميانگين دماي سالانه در نواحي مساعد كشت انار در 16 الي 19 درجه سانتي گراد و يا اكثرا 5/17 تا 18 درجه سانتي گراد قرار دارد. اين مقاله حاصل مطالعه توصيفي و کتابخانه اي است که قصد دارد به بررسي چگونگي احداث و نگهداري باغات انار بپردازد، نتايج حاصل از اين مطالعه بدين شرح است: درخت انار به انواع خاكها سازگاري نشان ميدهد ولي به خاكهايي كه داراي زهكشي كمي باشند حساس مي باشد و درصورت بالابودن آب تحت الارضي نمي‌تواند توليد مناسب داشته باشد. بهترين خاك جهت كشت انار خاكهاي رسي شني يا شني رسي با pH بين 5/7 تا 5/8 است. مقدار براي صفر درصد كاهش محصول 8/1 ميلي موس بر سانتي متر است يعني شوري آب آبياري نبايد از 8/1 ميلي موس بر سانتي متر بيشتر باشد. چنانچه متوسط شوري آب آبياري به 3/9 برسد، گياه قادر به رشد نخواهد بود. يكي از محدوديت هاي كشت انار حساسيت آن به سرما مي باشد كه برودت زمستانه تا 12- الي 15- درجه سانتي گراد را تحمل مي كند و در سرماي كمتر از 15- درجه سانتي گراد صدمه مي بيندو از اين بابت حساسيت انارهاي شيرين نسبت به انارهاي ترش بيشتر است.

متن کامل مقاله