عنوان
بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی انارهای مناطق مختلف
نویسنده (گان)
فروغ عسگری- محمد مهدی مقدم- ولی رنجبر- رضوان محمدی- غلام رضا کارگر-
چکیده مقاله
انار با نام علمي Punica granatum ، ميوه اي است سرشار از سديم، ريبوفلاوين، نياسين، کلسيم و فسفر ، تيامين و ويتامين هاي B1، B2، C،B6 است که از ارزش غذائي، داروئي و صنعتي فراواني برخوردار است. با توجه به اينکه خريد انار در کارخانه دشت مرغاب ( يک و يک) از مناطق مختلف صورت مي گيرد و شناخت واريته مناسب انار جهت فرآوري گامي موثر در جهت ارتقاي کيفي محصول رب انار و کاهش ضايعات فرآوري رب انار است بنابراين جهت اولويت بندي کيفيت و قيمت گذاري و خريد سعي بر اين است تا فاکتورهاي کيفيتي انار مناطق مختلف اندازه گيري شود تا جهت خريد ، مناطقي که انار مناسب تر دارند در اولويت اول خريد قرار گيرند. از محموله هاي ورودي به کارخانه در طي 20 روز 80 نمونه برداري از انار هاي 14 منطقه ( شهرضا، سيدان، فاروق، ارسنجان، ني ريز، ساوه، کازرون، يزد، استهبانات، شيراز، کوار، جهرم، مشهد، کردستان) صورت گرفته است که نمونه ها به واحد شيمي فيزيک جهت آزمون هاي درصد آبدهي، اسيديته، pH ، بريکس، رنگ و مزه انارها مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت. نتايج حاصل از آزمايشات فوق با روش A.H.P مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. که براين اساس به ترتيب انار مناطق سيدان، فاروق، شهرضا، ارسنجان، کردستان ، ني ريز و ساوه بيشترين کاربرد را در توايد رب انار دارد و انار هاي جهرم ، مشهد، کوار و شيراز کمترين کاربرد را دارد.

متن کامل مقاله