عنوان
بررسی راندمان تولید عصاره های مختلف از هسته انار و اندازه گیری خواص آنتی اكسیدانی آنها
نویسنده (گان)
شادی بصیری- فخری شهیدی-
چکیده مقاله
انار با نام علمي Punica granatum L.) ( متعلق به خانواده Punicaceae مي‌باشد. بنابر شواهد موجود انار بومي ايران و كشورهاي همجوار مي‌باشد. انار سرشار از ويتامين‌ها و عناصرمختلف و آنتي اكسيدان ها است و داراي خواص درماني است. آنتي اکسيدان ها براي پيشگيري از ابتلا به سرطان، بيماريهاي قلبي ، آرتروز و کاهش فشار خون مفيد هستند. با توجه به اهميت ميوه انار، به منظور حداکثراستفاده از آن حتي از پسماندهاي حاصل از فراوري در کارخانه ها و مغازه هاي توليد آبميوه، پژوهش حاضر با هدف ارزيابي خواص آنتي اکسيداني هسته انار ، صورت پذيرفت. در اين تحقيق انارازيك باغ از ايستگاه تحقيقاتي سبزوار در استان خراسان تهيه و هسته هاي آن جدا گرديد. از حلال هاي آب ، متانل ، استن ، بوتانل ، اتيل استات و هگزان براي تهيه عصاره از هسته و كنجاله هسته انار استفاده گرديد. نتايج نشان داد حلال هاي هگزان و استن به ترتيب بالاترين راندمان توليد عصاره از هسته انار و كنجاله هسته انار را ايجاد نمودند. عصاره متانلي هسته و كنجاله هسته انار داراي بالاترين قدرت آنتي اكسيداني نسبت به ساير عصاره ها بود.

متن کامل مقاله