عنوان
تولید انار ارگانیک: راهکار صادرات انار ایران به بازارهای جهانی
نویسنده (گان)
هومان لیاقتی- عبدالمجید مهدوی دامغانی- وحید عسکری- -
چکیده مقاله
انار از جمله محصولات کشاورزي ايران است که مي‏تواند سهم قابل توجهي از بازار جهاني اين محصول را به خود اختصاص دهد. اين ميوه رفته رفته در بازارهاي جهاني شناخته شده و از محبوبيت بيشتري برخوردار مي‏گردد. انار به عنوان محصول بومي کشورهاي آسيايي، آفريقايي و آمريکاي جنوبي به تدريج به بازار کشورهاي اروپايي و آمريکاي شمالي راه پيدا مي‏کند. ايران با توليد سالانه 650 هزار تن انار و سطح زير کشت 50000 هکتار يکي از مهم‏ترين توليدکنندگان اين محصول است. مطالعت اخير حاکي از آن است که در بازار اتحاديۀ اروپا، سهم ميوه‏هاي نوظهور افزايش پيدا کرده و انار مي‏تواند جايگاه مناسبي در اين باراز پيدا کند. ايران در دهۀ 1980 ميلادي يکي از صادرکنندگان انار به بازار جهاني بود و تا اوايل دهۀ پيش يکه‏تاز بازارهاي اروپايي به شمار مي‏فت. با اين حال، نتايج پژوهش حاضر در سال 2009 نشان داد که با ورود کشورهاي جديد، انار ايران قدرت رقابت خود را از دست داد. نتايج اين تحقيق بر اساس روش هورمن و اشتورک براي ميوه‏هاي باغي نشان مي‏دهد که در ابتداي دهۀ 1990، انار ايران شاخص‏ترين انار در بازار مشترک اروپا از لحاظ کيفي، رنگ و درشتي بوده است. در اروپا، مردم مناطق مديترانه انار را مي‏شناسند و آن را به ساير نقاط اين قاره معرفي و وارد کرده‏اند. بين سال‏هاي 1980 تا 2000، اين ميوه در اروپا جنبۀ لوکس داشت، ولي امروزه با بازاريابي کشورهاي جديد، رفته رفته به اهميت غذايي آن پي برده‏اند که باعث افزايش فرصت صادرات آب انار به کشورهاي توسعه‏يافتۀ اروپايي است. از سوي ديگر، بازار محصولات ارگانيک نيز در اين کشورها رو به گسترش است. از آنجا که توليدکنندگان ايران با بازارکوچک از انار و رقيباني قدرتمند روبرو هستند، بايد به دنبال راهکارهايي بود که انار بيشتر و بهتري صادر کرد که يکي از اين راهکارها صدور انار ارگانيک است. نتايج پژوهش حاضر از بيش از 32 واردکننده اروپايي در اوايل دهۀ 1990 نشان مي‏دهد شانس انار ارگانيک ايران در بازار اتحاديۀ اروپا قابل توجه است. اين امر زماني مهم‏تر جلوه مي‏کند که بدانيم برخي کشورهاي اروپايي موفق شده‏اند انار را به سبد غذايي مردم خود اضافه کنند.

متن کامل مقاله