عنوان
الگوی مناسب پیش بینی قیمت محصول انار
نویسنده (گان)
پریسا خلیق خیاوی- رضا مقدسی-
چکیده مقاله
در اقتصاد آزاد، قيمت از تلاقي عرضه و تقاضا حاصل مي شود ليکن قيمت کالاهاي مختلف منجمله فرآورده هاي کشاورزي معمولا دچار تغييرات کوتاه مدت (فصلي) و بلند مدت مي باشد. آگاهي از قيمتهاي محصولات کشاورزي در آينده موجب مي شود که کشاورزان راحت تر و صحيح تر بتوانند در باره ترکيب مطلوب توليد محصولات تصميم گيري نمايند و از اين طريق بازدهي فرايند توليد را افزايش دهند. بدين ترتيب با پيش بيني قيمت محصولات کشاورزي علاوه بر استفاده بهينه از منابع در راستاي توليد محصولاتي با بازده اقتصادي بالاتر مي توان عدم تعادل هاي ناشي از ندانستن قيمتهاي آينده را از بين برد بدين ترتيب جلوي نوسان توليد و قيمت و زيانهاي ناشي از آن گرفته مي شود. با توجه به اهميت قيمت و همچنين به دليل نوسانات نسبتا زياد قيمت، در نوشتار حاضر از الگوهاي شبکه عصبي مصنوعي و سري زماني براي پيش بيني قيمت محصول باغي انار استفاده شده است. براي اين منظور داده هاي ماهانه شاخص قيمت اين محصول طي دوره 1380-1389 براي استان خراسان رضوي مورد استفاده قرار گرفته است. مقايسه قدرت پيش بيني دو الگوي فوق به کمک سه معيار ميانگين قدر مطلق خطا ، ريشه ميانگين مربع خطا و ميانگين قدر مطلق درصد خطا انجام شد. مهمترين نتايج حاصل مؤيد برتري شبکه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني قيمت محصول مورد مطالعه بر الگوهاي سري زماني است.

متن کامل مقاله