عنوان
خواص آنتی‌اکسیدانی تفاله انار بعنوان ضایعات بدست آمده از عصاره‌گیری آن
نویسنده (گان)
مریم اثنی عشری- مسعود یقبانی - فرزاد غیبی-
چکیده مقاله
هدف از اين بررسي تعيين تركيبات فنلي، فلاونوئيدي، تانن‌ها ، اسيدهاي آلي،‌ قندها و فعاليت آنتي‌اكسيداني تفاله حاصل از عصاره‌گيري انار بوده كه به دو روش مختلف عصاره‌گيري مستقيم دانه به همراه پوست و بدون پوست انجام شده است. چهار روشِ اندزه‌گيري فعاليت آنتي آكسيداني شامل DPPH ، FRAP ، TBARS و FIC‌ استفاده شدند. در روش اول عصاره‌گيري، ميزان تركيبات فنلي و فلاونوئيدي و تانن ها بيشتر از روش دوم عصاره‌گيري بود. اسيدهاي آلي تشخيص داده شده عبارت بودند از اسيدهاي اُگزاليك، سيتريك، ماليك و سوكسينيك و قندها نيز شامل فروكتوز و گلوكز بودند. در مورد فعاليت آنتي اكسيداني نيز نمونه‌هاي حاصل از روش اول عصاره‌گيري، فعاليت بالاتري نسبت به روش دوم عصاره‌گيري از خود نشان دادند. نتايج اين مطالعه نشان داد تفاله اناري كه بعنوان ضايعات حاصل از عصاره‌گيري اين ميوه بدست مي‌آيد، مي‌تواند بعنوان منبع مناسبي از تركيبات طبيعي با بالاترين ميزان فعاليت آنتي‌اكسيداني مورد توجه قرار گرفته و كاربرد بالقوه‌اي در صنايع غذايي داشته باشد.

متن کامل مقاله