عنوان
مقایسه ترکیبات استخراج شده روغن هسته انار با استفاده از دو روش استخراج با دی اکسید کربن فوق بحرانی و روش استخراج با استفاده از هگزان فوق داغ
نویسنده (گان)
مینا سعیدیان- مریم عجم- فهیمه یاسینی- جلال احسانی-
چکیده مقاله
ميوه انار به طور گسترده به صورت تازه و يا در بخش صنعت جهت توليد فراورده هايي از جمله آبميوه، شربت، مربا و سس انار مورد استفاده قرار مي گيرد. با توجه به توليد ساليانه کارخانجات آبميوه و کنسانتره، مقادير زيادي از هسته انار به صورت ضايعات وجود دارد. هسته هاي انار به دليل اينکه داراي ترکيبات مفيد با ارزش اقتصادي بالا براي سلامتي از نظر تغذيه اي و دارويي و بهداشتي، مانند اسيدهاي چرب غير اشباع فروان مي باشند. بکارگيري روش هاي جهت استخراج هرچه بهتر و تمام تر اين ترکيبات در صنعت غذا مي تواند موثر باشد. هدف از اين پژوهش مقايسه ترکيب اسيد هاي چرب و توکوفرول هاي استخراج شده روغن هسته انار با استفاده از دو روش استخراج با دي اکسيد کربن فوق بحراني و روش استخراج با استفاده از هگزان فوق داغ مي باشد. با توجه به نتايج حاصل، تفاوت معني داري در ميزان كل تركيبات فنولي و تركيب در صد اسيدهاي چرب روغن هاي به دست آمده ديده نشده است.

متن کامل مقاله