عنوان
مطالعه خواص آنتی اكسیدانی، ضد سرطانی و ضد التهابی انار و تركیبات موثره دارویی آن
نویسنده (گان)
حسین آیین فر- مهدی ثقفی- احسان شاهسوند هراتی-
چکیده مقاله
انار (Punica granatum L.)، يك ميوه منحصر بفرد و باستانى است. درختي با فرم رويشي كوتاه و عمر زياد، كه در سرتاسر ناحيه مديترانه تا شمال هيماليا، جنوب شرقى آسيا و در كاليفرنيا و آريزونا در ايالات متحده كشت مي شود. علاوه بر استفاده‌هاى معمول خوراكي، انار در سيستمهاي مختلف پزشكى سنتي و مدرن براي درمان انواع امراض به كاررفته است. با توجه به گستردگي كاربردهاي درماني انار، تحقيق حاضر قصد دارد در قالب يك مطالعه كتابخانه اي و مروري به جمع بندي و تحليل نتايج حاصل از تحقيقات گوناگون بر روي تركيبات مؤثره و خواص اصلي دارويي انار بپردازد. يافته ها نشان مي دهد كه برخي از ويژ‍گي هاي خارق العاده دارويي انار ناشي از هم افزايي تركيبات مختلف آن است كه بسيار فرا تر از اثر هر كدام از اين تركيبات به تنهايي مي باشد. در اين راستا تمركز عمده تحقيقات انجام شده در دهه گذشته بر روي خواص آنتي اكسيداني ، ضد سرطاني و ضد التهابي تركيبات انار بوده است كه براي معالجه و جلوگيرى از سرطان، بيماريهاي قلبى- عروقي، ديابت، دهان و دندان، ناتواني جنسي، آلودگيهاي باكتريايي و مقاومت به آنتي بيوتيك و آسيب هاي پوستي ناشي از اشعه ماوراء بنفش به كار رفته است. همچنين نتايج حاكي از اين هستند كه پوست، ريشه‌ها و برگهاى درخت نيز به همان اندازه همه قسمت هاي ميوه داراي خواص دارويى مي باشند و سودمندترين تركيبات مؤثره عبارتند از: الاژيتانينهاي الاژيك اسيد ( شامل پونيكالاژينها)، اسيد پونينيك، فلاونوئيدها، آنتوسيانينها، فلاونولهاي استروژنيك و فلاونها.

متن کامل مقاله