عنوان
تحلیل ساختار بازار بین المللی انار و چالش های فراروی توسعه صادرات ایران
نویسنده (گان)
مسعود حسین زاده- آرش دوراندیش- افسانه نیکوکار-
چکیده مقاله
تحليل ساختار بازار يک کالا يکي از بهترين روش ها براي بررسي وضعيت موجود و شناسايي مشکلات بازار، به ويژه در بخش بازاريابي است. هدف از اين مطالعه، تحليل ساختار بازار بين المللي انار و چالش هاي فراروي توسعه صادرات اين محصول در بازارهاي هدف است. به اين منظور در تحليل توصيفي مطالعه، با استفاده از رهيافت ساختار-رفتار-عملكرد، جايگاه ايران در توليد و عرضه انار به بازارهاي جهاني، در ميان ساير کشورهاي توليد و صادرکننده اين محصول مورد بررسي قرار گرفت. همچنين مزيت نسبي توليد اين محصول بررسي شد. نتايج نشان داد که انار از جمله محصولاتي است كه ايران در توليد آن داراي مزيت نسبي است و جايگاه اول توليد و صادرات اين محصول را در جهان به خود اختصاص داده است. اما به دليل عدم توجه به سليقه و خواست بازارهاي هدف و وجود مشکلات بازاريابي، در بازارهاي جهاني، مزيت رقابتي ندارد. پيشنهاد مي شود ضمن آشنا ساختن صادرکنندگان با بازاريابي اين محصول مطابق با تقاضاي جهاني، با اتخاذ سياست هاي مناسب تجاري، زمينه حفظ و گسترش صادرات انار فراهم شود.

متن کامل مقاله