عنوان
بررسی مشکلات مربوط به تولید و بازاریابی انار در استان خراسان رضوی(مطالعه موردی شهرستان بردسکن)
نویسنده (گان)
حسین محمدی- مینا محتشمی-
چکیده مقاله
با توجه به اهميت توليد انار در اقتصاد کشاورزي استان خراسان و مستعد بودن شرايط اقليمي استان براي توليد و صادرات اين محصول، در اين پژوهش مسايل و مشکلات مربوط به توليد و بازاريابي انار در شهرستان بردسکن در استان خراسان رضوي مورد بررسي قرار گرفته است. لازم به ذکر است که شهرستان بردسکن بعد از بجستان از مناطق بسيار مستعد در زمينه توليد انار در استان خراسان است که توليد انار در آن در ساليان اخير به دليل مسائلي چون قيمت، خشکسالي، سرمازدگي و عواملي نظيرآن دستخوش تغييرات قابل توجهي بوده است. در کنار مسائل توليد مشکلات مربوط به ذخيره سازي، فراوري و تبديل انار به محصولات جانبي ديگر جهت ايجادارزش افزوده بيشتر و مشکلاتي که در مجموع مي توان آنها را مشکلات بازاريابي ناميد نقش قابل ملاحظه اي در تغيير الگوي کاشت باغداران و عدم رقبت آنها براي توليد بيشتر انار داشته است. از اين رو در تحقيق حاضر با استفاده از اطلاعات حاصل از پرسشنامه که از باغداران، واسطه ها و دلالان، مسئولين مربوطه و خرده فروشان تلاش شده است تا مهمترين مشکلات توليد و بازاريابي انار در شهرستان بردسکن شناسايي شده و در جهت رفع آنها پيشنهادات لازم ارائه گردد.

متن کامل مقاله