عنوان
استفاده از رویکرد توسعه عملکرد کیفی QFD)) و نظریه فازیFuzzy Theory) ) جهت ارتقای سیستم های بسته بندی انار با رویکرد صادرات به کره جنوبی
نویسنده (گان)
حمید رضا فیلی- سید مهتا مرتضویان فارسانی-
چکیده مقاله
اهميت صادرات ميوه و خصوصا انار در ميان صادرات غير نفتي کشور پوشيده به نظر نمي رسد. در اين ميان علاوه بر کيفيت بالاي محصول به عنوان مهمترين عامل توسعه صادرات اين ميوه، بي شک لزوم وجود يک سيستم بسته بندي مناسب (به عنوان حلقه نهايي سيستم توليد) جهت حفظ کيفيت محصول، سهولت در حمل ونقل، اقتصادي بودن آن، و بالاخص جذب هرچه بيشتر مشتريان در بازار هدف، امري ضروري مي نمايد. از آنجايي که نوع نگاه به سيستم بسته بندي عميقا متاثر از عواملي چون شرايط اقليمي بازار هدف، ابزارهاي مختلف سيستم هاي توزيع و پخش، فاصله بين مراکز توليد تا محل مصرف کنندگان، و به ويژه چرخه عمر مفيد محصول مي باشد، نياز به نوعي سيستم بسته بندي که داراي قابليت هاي گسترده اي جهت تطابق با ابزارها، نيازها، و خواسته هاي مشتريان باشد، الزامي به نظر مي رسد. از اين رو، اين تحقيق بر آن شده است تا با بهره گيري از روش توسعه عملکرد کيفي (QFD) و نظريه فازي (Fuzzy Theory)، به شناسايي نيازهاي مصرف کنندگان در بزرگترين کشور واردکننده انار ايران در چند سال گذشته، يعني کره جنوبي پرداخته، تا با رتبه بندي الزاماتي که در طي بسته بندي با اين نيازها ارتباط دارند، کارشناسان را به تمرکز هرچه بيشتر بر اين الزامات فراخوانده، و از اين طريق، بتوان گامي موثر در جهت نزديک تر شدن کيفيت سيستم بسته بندي محصولات انار ايران به نيازها و خواسته هاي مشتريان در کره جنوبي برداشت.

متن کامل مقاله