عنوان
تاثیر پلی فنول های موجود در آب انار در جلوگیری از سرطان پروستات
نویسنده (گان)
سعید خانی نژاد- سیده محبوبه حسینی-
چکیده مقاله
سرطان پروستات (PCa) شايع ترين سرطان غير پوستي در اکثر کشور هاي غربي و اخيرا در کشور هاي آسيايي مي‌باشد که بواسطه وجود سلول‌هاي سرطاني در پروستات سبب انسداد در دستگاه ادراري يا متاستاز به ساير اعضاء بدن شود. سرطان پروستات دربرگيرنده رويداد هاي مولکولي پيچيده اي است که عوامل سرطانزا و تغذيه اي نقش مهمي در آغاز و پيشرفت آن ايفا مي کنند. پلي فنول ها از جمله مواد جلوگيري کننده و درمان کننده سرطان پروستات هستند که در فراورده هاي انار از جمله آب انار وجود دارند، چراکه انار به عنوان ميوه اي مديترانه اي غني از پلي فنول مي باشد.آب انار داراي خصوصيات آنتي اکسيداني قوي و ضد التهاب بوده و فراورده هاي عصاره اي آن داراي خاصيت ضد سرطاني هستند. پلي فنول القاگر اپاپتوسيس در سلول هاي سرطاني پروستات و جلوگيري کننده از تکثير سلولي مي باشد . القاي اپاتوسيس و جلوگيري از تکثير بواسطه تغيير در چرخه سلولي سلول هاي سرطاني و القاي سيگنال هاي اپاتوتيک صورت مي گيرد.

متن کامل مقاله