عنوان
انتخاب ماشین آلات تولید فراورده های خوراکی انار با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
نویسنده (گان)
حمیدرضا فیلی- محسن گرایی- محمد بایرام پور-
چکیده مقاله
با توجه به حجم زياد محصولات انار مانند لواشک و رب انار که از پرفروش ترين فراورده هاي خوراکي انار هستند و در جهت هرچه صنعتي تر شدن توليد اين محصولات نياز است يک سيستم جامع با بهره گيري از علوم مديريتي و مهندسي ايجاد گردد که مبناي آن تجربيات و آزمايشات صاحب نظران است و جهت حل مسايلي که در انتخاب چندين نوع ماشين مختلف با کارايي هاي مشابه است . جهت انتخاب مناسب اين تجهيزات وتکنولوژي استفاده ازفرايند تحليل سلسله مراتبي يکي از بهترين ابزار ها براي اين مهم است که برپايه مدل رياضي ورودي و استفاده از تجربيات کارشناسان خبره و همچنين تحليل داده هاي ورودي و سرمايه گزاري اوليه و با توجه به محدوديت ها و قابليت هاي هر دستگاه، بهترين انتخاب را براي سرمايه گذار فراهم مي آورد و بهترين خروجي را با نرم افزار ارائه مي نمايد. با کاهش هزينه ها و افزايش کارايي و اثربخشي شاخص هاي اقتصادي توليد افزايش داده مي شود و بهره گيري از اين فرآيند هرچه بيشتر به توليد برمبناي کيفيت عدم دوباره کار و سرمايه گذاري موثر موجب مي شود.

متن کامل مقاله