عنوان
هوشمندسازی انتخاب نوع اتوماسیون تولید صنعتی فرآورده های انار با رویکرد مدلسازی ریاضی
نویسنده (گان)
حمید رضا فیلی- محسن گرایی-
چکیده مقاله
ايران يکي از توليد کنندگان عمده انار در جهان بدليل اقليم و شرايط مناسب توليد آن مي باشد. با توجه به حجم توليد زياد آن، ضروري است که محصولات فرآوري شده جهت ايجاد تنوع و بازارهاي مختلف به صورت صنعتي و به نوعي غير از خود ميوه عرضه شوند. يکي از فرآوري¬هاي اصلي انار ، توليد رب و لواشک مي باشد که با صنعتي شدن هرچه بيشتر محصولات باغداري و تنوع علايق مصرف کنندگان به اين صورت عرضه مي¬گردد. جهت توليدي صنعتي و رقابتي نمودن آن نياز است علوم کشاورزي با علوم مهندسي ومديريتي در هم آميخته شوند. بدين منظور جهت انتخاب يک اتوماسيون صنعتي مناسب مي¬توان با استفاده از روش هاي سيستم هاي خبره و هوش مصنوعي که برپايه مدلسازي رياضي باشد، هزينه¬هاي ايجاد توليدات صنعتي کاهش يافته و به مناسب¬ترين راندمان براي تجهيزات انتخابي دست يافت،که اين امر منجر به اثربخشي صحيح سرمايه گذاري مي¬شود. پياده سازي سيستم هاي خبره در صرفه جويي هزينه، اقتصادي¬تر شدن توليدات، افزايش اثربخشي و کارايي، و همجنين رقابتي¬تر نمودن بازار محصولات نقش بسزايي داشته و همچنين با تلفيق نظرات کارشناسان و ساير اطلاعات کمي و فني مي¬توان سنجيده¬ترين تصميم¬گيري را اتخاذ نمود

متن کامل مقاله