عنوان
نگرشی برترکیبات شیمیایی و خواص درمانی انار (Punica granatum .L)
نویسنده (گان)
رضا گیمدیل- حسین مردانی- عاطفه امیدوار-
چکیده مقاله
مطالعات گسترده انجام شده بر روي انسان و ديگر جانوران حاکي از اثرات مفيد ميوه انار بر سلامت انسان مي باشد. دانه هاي انار سرشار از اسيدها، قندها، ويتامين ها، پلي ساکاريدها، پلي فنل ها و مواد معدني است. اين دانه ها همچنين غني از اسيدهاي چرب چند زنجيره اي غير اشباع هستند. در پريکارپ، برگ ها و گل انار، فنل ها (فلاوونوئيدها و تانن ها) کشف گرديده اند که خواص دارويي زيادي براي اين دسته ازترکيبات ذکر شده است. همچنين پوست ميوه انار داراي پلي ساکاريدهاي مرکب مي باشد. دانه هاي انار داراي ترکيبات استروژنيک هستند که غني ترين منبع استروژن گياهي مي باشد که اين ماده مانع تکثير سلول هاي سرطان سينه شده. مطالعات اخير محققين حاکي از آنست که انار غني از پلي فنل هاست که داراي خواص آنتي اکسيداني بالايي مي باشند. انار به دليل دارا بودن فيتوکميکالهاي متعدد در آب، گوشت و روغن آن خواص آنتي ترومبيک، ضدپرفشاري خون و ضدالتهابي داشته وهمچنين سبب کاهش پراکسيداسيون ليپيدي در بيماران ديابتي نوع دو شده و فشارخون و فعاليت آنزيم مبدل آنژيوتاسيون را در بيماران هيپرتانسيون کاهش مي دهد. بطور کلي بايد بيان کرد، با توجه به وجود منابع متنوع کشور در پرورش اين ميوه مفيد، در نظر داشتن مطالعات علمي بيشتر در جهت بهره برداري از اين گياه با نگرشي دارويي از اهميت بالايي برخوردار است.

متن کامل مقاله