عنوان
انتخاب ماشین آلات تولید فرآورده های خوراکی انار با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP )
نویسنده (گان)
حمید رضا فیلی- محسن گرایی- محمد بایرام پور-
چکیده مقاله
با توجه به حجم زياد محصولات فرآوري شده¬ي انار مانند: رب ، آب¬ميوه و لواشک، که از پرفروش ترين فرآورده هاي خوراکي انار بوده ، لزوم صنعتي¬ و رقابتي¬تر نمودن توليد اين محصولات ضروري است. بدين جهت نياز است که يک سيستم جامع با بهره گيري از علوم مديريتي و مهندسي ايجاد گردد که مبناي آن تجربيات و آزمايشات صاحب نظران مربوطه است. جهت حل مسايلي که در انتخاب چندين نوع ماشين¬آلات مختلف با کارايي هاي مشابه، و به منظور انتخاب مناسب¬ترين اين تجهيزات وتکنولوژي مي¬توان استفاده نمود، بکارگيري از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) به عنوان يکي از بهترين رويکردهاي تصميم¬گيري براي اين مهم است که بر پايه روابط منطقي و استفاده از تجربيات کارشناسان خبره است. بدين جهت در ابتدا با تحليل داده هاي ورودي در مورد سرمايه گذاري اوليه، وسپس با توجه به محدوديت ها و قابليت¬هاي هر دستگاه ، بهترين انتخاب را براي سرمايه گذار فراهم مي آورد. محاسبات مربوطه و کسب بهترين خروجي با نرم افزار ارائه مي شود. اين امر باعث کاهش هزينه ها ، افزايش کارايي ، اثربخشي شاخص هاي اقتصاد توليد مي¬گردد. با بهره گيري از اين فرآيند، هرچه بيشتر مي¬توان به توليد بر مبناي کيفيت ، عدم دوباره کاري ، سرمايه گذاري موثر و رقابتي¬تر شدن در سطح بازارهاي جهاني نايل شد.

متن کامل مقاله