عنوان
قارچ عسلی، خطری جدی برای باغات انار استان خراسان رضوی
نویسنده (گان)
حمید افضلی- lمجتبی اسکندری- داوود بیات-
چکیده مقاله
در بازديدهاي به عمل آمده از باغات انار استان خراسان رضوي با نوع خاصي از خشکيدگي برخورد گرديد. در درختان مورد‌نظر علائم هوايي شامل ضعف، زرد و خشك شدن برگها، خشكيدگي شاخه‌ها و نهايتاً خشكيدگي كل درخت و علايم اختصاصي شامل پوسيدگي ريشه و طوقه، تشکيل پوشش سفيد رنگ قارچي، ريزومورف و کلاهک‌هاي قارچي در ناحيه طوقه بود. بر‌اين‌اساس عامل بيماري پوسيدگي ريشه و طوقه انار Armillaria mellea، موسوم به قارچ عسلي، تشخيص داده شد. شواهد حاکي از اين است که اين قارچ به عنوان يک عامل بيماري‌زاي بسيار مخرب محسوب مي‏گردد زيرا: 1) قادر به از بين بردن درخت در تمام مراحل رشدي مي‏باشد. 2) هيچ راه درمان قطعي براي آن وجود ندارد. 3) دامنه ميزباني بسيار وسيع دارد كه شامل برخي از درختان ميوه، غير‌مثمر و ... مي‌باشد. 4) قادر به نفوذ مستقيم در بافت مي‏باشد. 5) روش‏هاي انتقال بسيار متنوعي دارد. اين قارچ در كاشمر، خليل‌آباد و محولات رديابي گرديد. از‌آنجايي‏که اين بيماري هنوز گسترش زيادي در منطقه نيافته است لذا بهترين راه مقابله با آن پيشگيري و جلوگيري از گسترش آلودگي مي‏باشد. قابل ذكر است در صورت عدم توجه به اين مهم، اين بيماري مي‏تواند در آينده نزديك به عنوان معضل جدي در باغات انار مطرح گردد.

متن کامل مقاله