عنوان
توصعه صادرات انار در شرادط جهانی شدن با تاکید بر نقش بسته بندی تجارت الکترونیک و برند
نویسنده (گان)
محمود دانشور کاخکی-
چکیده مقاله
توصعه صادرات انار در شرادط جهاني شدن با تاکيد بر نقش بسته بندي تجارت الکترونيک و برند

متن کامل مقاله