عنوان
نقش هرس مناسب در باغات انار برای جلوگیری از عارضه زردی ناشی از افات چوبخوار حسن روشن زاده
نویسنده (گان)
حسن روشن زاده-
چکیده مقاله
نقش هرس مناسب در باغات انار براي جلوگيري از عارضه زردي ناشي از افات چوبخوار حسن روشن زاده

متن کامل مقاله