عنوان
بررسي تأثير پرده آب‌بند بر روي کاهش نشت از سد چومان و بهينه‌سازي حجم آن
نویسنده (گان)
حسين احمدي
چکیده مقاله
نشت آب از پي و بدنه سد يکي از مهم‌ترين مسائل در هنگام طراحي و اجراي سدها است. اين مسئله از دو جنبه‌ي: جلوگيري از هدر رفت آب ذخيره‌شده در مخزن و حفظ ثبات بدنه و پي سد داراي اهميت ويژه‌اي مي‌باشد. نشت آب با از بين بردن ساختمان پي، باعث ايجاد شرايط بحراني و نشست بدنه سد مي‌شود. در اين مقاله سعي شده تا با استفاده از نرم‌افزار مدل‌سازي seep/w به محاسبه ميزان نشت بدون اجراي تمهيدات آب بندي پرداخته و با آناليز نتايج به‌دست آمده و مدل‌سازي اجراي پرده و تأثير آن بر نشت، بهينه‌ترين حجم براي اجراي تمهيدات آب بندي پيشنهاد گردد. چون انتخاب يک مقطع براي آناليز نشت باعث ايجاد خطا در نتايج مي‌شود، سعي شده با انتخاب 5 مقطع در تراز هاي مختلف، خطاي محاسبات تا حد ممکن کاهش يابد.

متن کامل مقاله