عنوان
مطالعه و ارزيابي اثرات زيست – محيطي انحلال نمک و فرار آب از سد مخزني آرباتان درآذربايجان شرقي
نویسنده (گان)
محمد کشاورز بخشايش
چکیده مقاله
در مقاله حاضر عوارض زيست - محيطي ناشي از فرارآب و تخريب سد مخزني آرباتان واقع در استان آذربايجان شرقي مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته است. ساختگاه اين سد در 50کيلومتري شمال‌شرق تبريز واقع شده و گنجايش نهايي مخزن آن 27 ميليون مترمکعب در نظر گرفته شده بود. آب سد نيز از طريق يک کانال بتوني به طول 26 کيلومتر از سرشاخه هاي تلخه رود تامين شده است. اين سد در سال 1384 آبگيري شده و 5 سال بعد بدليل فرار آب ناشي از انحلال لايه هاي گچي و نمکي در مخزن آن تخليه شده است. انحلال اين سازندها و فرار آب سد سبب بروز عوارض زيست – محيطي متعددي در منطقه شده است. از بين رفتن جانداران آب شيرين، شوري چشمه هاي پايين دست و تغيير شکل ظاهري زمين در محدوده ساختگاه، از عمده عوارض مستقيم ناشي از انحلال سازندهاي تبخيري و به تبع آن فرار آب از مخزن محسوب مي شود. احداث کانال به طول 26 کيلومتر در زمينهاي زراعي و بلااستفاده ماندن آن پس از فرار آب از سد، از ديگر عوارض زيست – محيطي در منطقه مي باشد که سبب بروز تبعات اجتماعي در منطقه شده است. با توجه به اين مشکلات و با در نظر گرفتن گسترش سازندهاي تبخيري در بخشهاي وسيعي از کشور ايران، توجه به شناسايي اين سازندها با انجام مطالعات زمين شناسي مهندسي دقيق، مي تواند کمک موثري در اجراي موفق پروژه هاي آبي در اين گونه مناطق شود.

متن کامل مقاله