عنوان
ارزيابي ژئومکانيکي توده سنگ هاي سازند شمشک
نویسنده (گان)
ابوالفضل کهکي
محسن خداقلي
چکیده مقاله
سازند شمشک يکي از گسترده ترين تشکيلات زمين شناسي در ايران بوده و در بخشهاي مختلف ايران رخنمونهاي وسيعي از آن قابل مشاهده است. همچنين اين سازند ميزبان بسياري از پروژه هاي عمراني وتونلي مهم کشور بوده و خواهد بود. بنابراين آشنايي با پارامترهاي ژئومكانيكي اين سازند در بخشهاي مختلف مي تواند علاوه بر تهيه يك بانك اطلاعاتي مفيد براي اين سازند در تهيه نقشه هاي زمين شناسي مهندسي و مطالعات اوليه بسياري از پروژه هاي مهندسي مفيد واقع شود. دراين مقاله خصوصيات ژئومکانيکي سازند شمشک بر‌ اساس رفتار توده سنگ‌‌هاي ميزبان 4 تونل اجرا شده و در حال اجرا، شامل تونل انتقال آب قمرود، تونل امام‌زاده هاشم‏(ع)، تونل مترو اصفهان و تونل گردنه دولايي تويسرکان مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است.

متن کامل مقاله