عنوان
ضرورت احداث سد زيرزميني برروي رودخانه حرمک (شمال زاهدان)
نویسنده (گان)
امين نارويي
چکیده مقاله
احداث سد هاي زيرزميني در انواع مختلف آن در مناطق خشک و کم آب کشور مي تواند به حل مشکل کم آبي و بحران آب خصوصا براي مناطق روستايي و دورافتاده در مقياس کوچک کمک نموده و باعث ثبات بيشتر زندگي در اين مناطق شود. منطقه مورد مطالعه در جنوب شرق ايران و در حدود 50 کيلومتري شمال شهر زاهدان و نزديک روستاي حرمک قرار دارد.در اين مقاله احداث سدزيرزميني بر روي رودخانه حرمک را کاملا ضروري تلقي مي نمايد. سطح آب زيرزميني حرمک بدليل برداشت بيش از حد مجاز و همچنين خشکسالي هاي متعدد افت زيادي داشته است. اين پژوهش که هنوز به پايان نرسيده است در جستجوي ارائه دلايل منطقي براي لزوم ايجاد سد زيرزميني در منطقه مورد نظر و تعيين مکان مناسب احداث آن مي باشد.

متن کامل مقاله