عنوان
ارزيابي توده سنگ ساختگاه سد چم شير با استفاده از طبقه بندي DMR
نویسنده (گان)
سيدزانيار سيدموسوي
لهراسب فرامرزي
مرتضي طبائي
جواد قاسم زاده
چکیده مقاله
سد چم شير در حدود ۲۵ كيلومتري جنوب شهرستان گچساران در استان كهكيلويه و بويراحمد در دست ساخت مي باشد. در اين مقاله با استفاده از نتايج حاصل از گمانه هاي اکتشافي و مطالعات آزمايشگاهي ، به بررسي وضعيت ژئوتکنيکي توده سنگ هاي ساختگاه سد پرداخته شده و سرانجام با مطالعه وضعيت زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد و انجام طبقه بندي DMR بر روي اين سنگ ها ، کيفيت آنها (در ارتباط با پايداري سد در مقابل لغزش) مورد ارزيابي قرار گرفته است.براي اين منظور، از اطلاعات 6 حلقه گمانه حفر شده به طول 226 متر در محور سد استفاده شده است.

متن کامل مقاله