عنوان
ارزيابي زيست محيطي لندفيل همدان
نویسنده (گان)
جواد باب الحوائجي
چکیده مقاله
رشد جمعيت و افزايش تنوع نيازهاي جوامع انساني، در پيامد خود رشد روزافزون زباله را داشته‌است. جمع‌آوري، دفع و دفن مواد زايد به طريق علمي و اقتصادي از عمده‌ترين مشکلات بهداشتي و زيست‌محيطي بشر مي‌باشد. اثرات زيست‌محيطي لندفيل بر خاک‌هاي اطراف مي‌تواند سلامت آب، گياه، حيوانات و به تبع آن انسان‌ها را مورد تهديد قرار دهد. لندفيل همدان از جمله‌ي اين لندفيل‌هاست که با مساحت 230 هکتار در 2 تنوع پوشش گياهي ديم و مرتع متراکم واقع شده‌است. لندفيل همدان حدود 30 سال از احداث کاربري آن گذشته و هم چنان محل دفن زباله‌هاي شهر بوده، که اين امر به علت پديده‌ي اشباع شدگي در خاک منطقه، طبيعتا امکان آلوده‌سازي خاک‌هاي اطراف را فراهم کرده‌است. در اين مقاله بر آن شديم که آلودگي‌هاي زيست‌محيطي لندفيل همدان بر خاک منطقه را بررسي کنيم. در اين رابطه، 12 نمونه‌ي خاک برداشت کرديم. پس از انجام آناليزهاي مربوط به اين نتيجه رسيديم که خاک‌هاي منطقه در برخي تا حداکثر 11 نمونه داراي آلودگي بيش از حد مجاز عناصري بدين شرح است: باريم، کروم، سرب، نيکل، واناديوم و آنتيموان. نتايج آزمايشات با استاندارد اونتاريوي کانادا (2004) مقايسه شده است.

متن کامل مقاله