عنوان
پهنه بندي زمين شناسي مهندسي معدن سونگون جهت استفاده در تحليل‌هاي پايداري شيب
نویسنده (گان)
فرزانه فخامتي
مهدي تلخابلو
حبيب شمسي
چکیده مقاله
بهترين راهکار به منظور رفع پيچيدگي ساختارهاي زمين‌شناسي و تعيين وضعيت پايدار و ناپايدار در يک منطقه نسبتا بزرگ، ساده کردن محيط مورد نظر تا حد لزوم با استفاده از پهنه‌بندي مي‌باشد. معدن مس سونگون در شمال غرب ايران، استان آذربايجان‌شرقي و شمال شهرستان ورزقان واقع شده است. دسترسي به محل معدن، از طريق جاده تبريز- ورزقان و جاده‌اي آسفالته به مسافت حدود 22 کيلومتر در شمال ورزقان ميسر مي‌باشد. در اين پژوهش سعي شده است با هدف تحليل پايداري شيب، عوامل موثر در پايداري توده‌سنگ محدوده معدن روباز سونگون مورد بررسي قرار گيرد و پهنه‌بندي زمين‌شناسي مهندسي آن ارائه گردد. در اين راستا حدود 3000 برداشت از مشخصات درزه‌هاي موجود در پله‌هاي معدن صورت گرفته و با توجه به شرايط ساختماني، زمين‌شناسي و دگرساني محل برداشت، محدوده ديواره نهايي معدن به 13 پهنه تفکيک شده‌ است. همچنين به منظور تعيين مقادير پارامترهاي مهندسي سنگ، آزمون‌هاي آزمايشگاهي مقاومت فشاري تک محوره با تعيين مدول الاستيسيته و ضريب پواسون (112 نمونه)،آزمايش مقاومت فشاري سه محوره (127 نمونه) و مقاومت کششي برزيلين (255 نمونه) بر روي نمونه‌هاي به دست آمده از 15 گمانه ژئوتکنيکي صورت گرفته است. در نهايت با استفاده از پارامترهاي مهندسي سنگ که موثر در مدلسازي پايداري شيب مي‌باشند، سنگ شناسي، دگرساني و ساختارهاي زمين‌شناسي منطقه، پهنه‌بندي زمين‌شناسي مهندسي معدن مس سونگون ارائه شده است.

متن کامل مقاله