عنوان
ارزيابي و مهندسي بازسازي در ابنيه تاريخي
نویسنده (گان)
محمدرضا نيکومنش
شهريار طاووسي تفرشي
چکیده مقاله
بافت ها و مراکز با ارزش تاريخي و فرهنگي شهرهاي ايران مملو از بناهاي ارزشمندي است که متاسفانه به علت عدم توجه کافي در حال فرسودگي و زوال مي باشند. از ابتدايي ترين اقداماتي که بايد در زمينه حفظ و احياي اين گونه بناها برداشته شود، مرمت آنهاست. اين مقاله سعي دارد در ادامه به تشريح مراحل مختلف مطالعات آسيب شناسي، تعيين آسيب هاي وارد آمده و شناخت عوامل مختلف آسيب رسان (طبيعي، انساني)، بررسي مصالح به کار رفته و فنون کاربردي و ويژگي هاي فني آنها و برخي راه هاي ترميم و جايگزيني عناصر ساختماني در جهت استحکام بخشي و مقاوم سازي بنا، بپردازد.

متن کامل مقاله