عنوان
ويژگيهاي کاني شناختي مصالح سنگي و اثرآن بردوام مخلوط هاي آسفالتي بالاي 20 سال
نویسنده (گان)
محبعلي کلاني
مهين منصوري اصفهاني
احمد گلي
چکیده مقاله
چکيده بررسي کاني شناختي مصالح سنگي از نظر ميزان ترکيب، پيوستگي، ابعاد دانه ها، سختي، ميکرودرزه ها و فضاي خالي بين مينرال- ها، تجزيه شدگي کاني ها و انحلال ماتريکس سيماني تاثير مستقيم در پارامترهاي فيزيکي مخلوط هاي آسفالتي از قبيل ميزان- سايش، اصطکاک سطح آسفالت، چسبندگي قير به مصالح، مقاومت مارشال، مدول بر جهندگي و دوام مخلوط هاي آسفالتي دارد. دراين تحقيق با بررسي ميکروسکوپي مصالح رودخانه چالوس وتعميم و ارتباط آن با پارامترهاي فيزيکي مصالح نظير انديس بار نقطه اي، شاخص سايش جهت تعيين درصد سنگ هاي حاوي مينرال هاي با سختي بالا نظير کوارتز، پلاژيو کلاز ، پيروکسن و اليوين به منظور تامين دوام و ميزان مقاومت اصطکاکي مخلوط آسفالتي و همچنين فيلر آهکي مورد نياز جهت چسبندگي قير به مينرال هاي ذکر شده و بررسي ميکرو درزه هاو فضاي خالي موثر بين دانه اي جهت جذب قير مناسب به مصالح و پيوستگي دانه بندي مخلوط آسفالتي مورد بررسي قرار گرفت. در مجموع بررسي هاي بعمل آمده نشان داد که ترکيب مصالح ماسه سنگ برشي، مصالح آذرين بيروني و سنگهاي آهکي سيليسي با مقاومت بالا موجب دوام مخلوط آسفالتي به بيش از 35 سال در روکش آسفالت پل قديم چالوس شده است.

متن کامل مقاله