عنوان
بررسي آسيبهاي زمين شناسي زيست محيطي زباله گاه تبريز
نویسنده (گان)
حسين فروغيان
ابراهيم اصغري کلجاهي
فريده اميني بيرامي
چکیده مقاله
دفع زباله يکي از مسائل مهم و حائز اهميت در جوامع شهري مي باشد به گونه اي که بايستي براي محل و روش دفع آن تمهيدات اساسي طرح ريزي شود. در صورتي که مديريت مناسبي براي کنترل زباله وجود نداشته باشد، موجب به وجود آمدن خطرات و عوارض زيست محيطي متعدد خواهد شد. مقاله حاضر با انجام مطالعات ميداني و کتابخانه اي به ارزيابي اثرات زيست محيطي زباله گاه تبريز در منطقه آناخاتون پرداخته است. روزانه حدود ۱۲۰۰ تن زباله شهري تبريز به زباله گاه آناخاتون منتقل مي شود. زباله گاه انتخاب شده از نظر زمين شناسي و به خصوص نفوذپذيري لايه ها موقعيت نسبتا خوبي دارد. البته وجود گسلهاي فرعي در محل زباله گاه، عدم دفع صحيح و عدم کنترل زباله هاي دفع شده باعث توليد شيرابه و نشت آن به آبهاي زيرزميني و محيط مي شود. اين عوامل به همراه انتشار گاز ناشي از فساد زباله ها باعث گسترش مواد آلاينده و بيماري زا در منطقه مي شود. بنابراين اساسي ترين عامل ايجاد معضلات زيست محيطي در منطقه عدم دفن بهداشتي زباله ها و عدم کنترل آنها از جهت توليد و پخش شيرابه است که براي جلوگيري از آن بايد برنامه ريزيهاي لازم صورت گيرد.

متن کامل مقاله