عنوان
مطالعه ويژگي¬هاي زمين¬شناسي و بلورشناسي کاني¬هاي گروه آزبست و بررسي خطرات زيست¬محيطي حاصل از آنها
نویسنده (گان)
سيد امين ميرسجادي
چکیده مقاله
واژه¬ي آزبست يک اصطلاح مربوط به جنس است که معمولاً به شش نوع از کاني¬هايي که داراي بافت اليافي هستند، اطلاق مي¬شود. اين الياف¬ها به دو گروه کانيايي تعلق دارند که عبارتند از: سرپانتين¬ها (کريزوتيل) و آمفيبول¬ها. آزبست¬ها از رشته¬هاي اليافي ساخته شده¬اند که مي¬توانند به راحتي از زمينه¬ي ميزبان جدا شده يا به الياف¬هاي نازک¬تري تقسيم شوند. الياف¬ها استحکام کششي و طول بالايي را نشان مي¬دهند. نسبت¬هاي قطري اين الياف¬ها بين 20 تا 1000 ميکرومتر در نوسان است. از آنجايي که تمام الياف¬هاي آزبست سيليکاته هستند، آنها ويژگي¬هاي¬ مشترک ديگري را نيز نشان مي¬دهند مانند نسوز بودن، پايداري گرمايي، هدايت¬پذيري الکتريکي پايين و مقاومت بالا در برابر واکنش¬هاي شيميايي و از هم پاشيدگي زيستي. ويژگي¬هاي ميکروسکوپي و ماکروسکوپي الياف¬هاي آزبست از مشخصه¬هاي ذاتي، بلورين و گاهاً منحصر به فردشان نشئت مي¬گيرد. واحد ساختماني بنيادي الياف¬هاي آزبست تترائدرهاي سيليکاته است که مي¬تواند يا به صورت زنجيرهاي دوگانه -6(Si4O11) در آمفيبول¬ها يا به صورت ورقه¬اي -4(Si4O10) در کريزوتيل يافت شود. در مورد کريزوتيل، يک لايه بروسيتي اکتائدري با فرمول -4(8(OH)Mg6O4) بين هر ورقه تترائدري سيليکاته قرار گرفته است. الياف¬هاي آزبستي (بويژه کريزوتيل) در اکثر مصارف صنعتي حاوي مجموعه¬اي از واحدهاي کوچکتر که فيبريل ناميده مي¬شوند، مي¬باشند. به منظور شناسايي الياف¬هاي آزبستي مي¬توان از آزمايشات ريخت¬شناسي و جهت پي بردن به ترکيب شيميايي و ساختار آنها مي¬توان از روش¬هاي تجزيه شيميايي خاص استفاده کرد. ويژگي ريخت¬شناسي معيار قابل اطميناني براي شناسايي آنها نمي¬باشد. در فرآورده¬هاي صنعتي حاصل از الياف¬هاي آزبست چندين پارامتر تاثيرگذار در نظر گرفته مي¬شوند مانند اندازه¬گيري طول الياف و انعطاف¬پذيري آنها. همچنين محققان پي¬برده¬اند که الياف¬هاي آزبستي با سه نوع بيماري در ارتباط مي¬باشند که عبارتند از: آزبستوسيس، سرطان ريه و مزوتليوما.

متن کامل مقاله