عنوان
بررسي رابطه ي ظرفيت باربري و نشست پي تونل نيايش تهران
نویسنده (گان)
امين متوکل خسروشاهي
ابراهيم اصغري کلجاهي
محمدرضا مشرفي فر
چکیده مقاله
پروژه ي عظيم صدر- نيايش يکي از به روز ترين و پيچيده ترين پروژه هاي حال حاضر کشورمان را به خود اختصاص داده است. پروژه اي که از تونل نيايش آغاز و با اتوبان طبقاتي صدر، ادامه مي يابد. اما در اين ميان، تونل دو قلوي نيايش، با طولي حدودا 10 کليومتري، که با احداث و راه اندازيش، حجم عظيمي از ترافيک شمال شرق تهران را پوشش خواهد داد، از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. اين تونل، با عمق متوسط 20 متر و بيشينه ي بازشدگي 30 متري، از دو تونل مدور شمالي و جنوبي تشکيل شده که در ساخت و تجهيزآن، از دو نوع پي نواري يا منفرد و پي گسترده، براي انتقال بار ناشي از تونل و ترافيک درونيش، به ساختگاه، استفاده شده است(متوکل خسروشاهي ا. و همکاران 1391). چرا که قطر تونل، از حدودا 14 متر تا 32 متر در تغيير بوده و بنا به شرايط و بار وارده، اقدام به استفاده از انواع مختلف پي ها شده است. ما در اين مقاله بر آنيم تا با محاسبه ميزان باربري نهايي پي هاي نواري و گسترده، و نيز ميزان نشست پي ها در هر دو حالت فوق، اقدام به بررسي و تحليل رابطه ي کلي بين اين دو پارامتر اساسي تونل، نماييم.

متن کامل مقاله