عنوان
بررسي تغييرات سطح آب زير زميني در محدوده تونل نيايش تهران و تاثيرات احتمالي آن بر پايداري تونل
نویسنده (گان)
امين متوکل خسروشاهي
ابراهيم اصغري کلجاهي
محمد رضا مشرفي فر
چکیده مقاله
تونل نيايش تهران، تونلي دو قلو از نوع جاده اي بوده که در رسوبات شهر تهران، به طول کلي 10 کيلومتر و براي اتصال بزرگراه صدر به بزرگراه نيايش، با استفاده از روش اتريشي جديد NATM احداث گرديده است. ساختگاه اين تونل، محيطي رسوبي مي باشد، جايي که تاثير حضور و نوسانات آب زير زميني، بر پايداري و دوام تونل و هر سازه ي زير زميني ديگري، بسيار حائز اهميت است (متوکل خسروشاهي ا. و همکاران 1391). لذا بررسي شرايط آب زير زميني براي درک هر چه بيشتر تاثيرات آن بر ساختگاه تونل و نيز توجيح ناهنجارهاي موجود در برخي از گمانه ها، مبني بر بالا بودن سطح آب زير زميني تا عمق 20 متري زمين، بسيار حائز اهميت مي باشد. از سويي بررسي جنس سازندهاي ساختگاه و تاثير آب بر پارامترهاي مقاومتي آنها، مي تواند راه گشاي بسيار ي از پروژه هاي احداثي در آينده ي اين بخش از شهر تهران باشد.

متن کامل مقاله