عنوان
بررسي مشکلات ناشي از احداث غيراصولي لندفيل شهر شيراز
نویسنده (گان)
ناصر اسدي
امين اله قهرماني
محمدرضا قهرماني
حميدرضا سلوکي
چکیده مقاله
لندفيل شيراز در 16 کيلومتري شرق شهر شيراز و در شمال شرقي روستاي تفيهان و در جنوب درياچه مهارلو قرارگرفته است. باتوجه به مطالعات مکان‌يابي صورت‌گرفته، اين نقطه از بين سه نقطه پيشنهادي انتخاب گرديده و مورد استفاده قرارگرفته است (سالاري م. و همکاران, 1391)، با توجه به گسله بودن منطقه، قرارگيري لندفيل برروي سازندهاي کارستي آسماري و جهرم، واقع شدن در بالاي حوضه آبريز روستاي تفيهان و برم‌شور، آبرفتي بودن منطقه و همچنين با توجه به آلوده شدن چاه‌هاي جنوبي لندفيل به نظر مي‌رسد مکان‌يابي درست و يا محافظت و زيرسازي درستي در محل لندفيل صورت نگرفته است. در اين تحقيق با توجه به نقشه زمين‌شناسي 1:100000 محدوده کوار و استفاده از DEM استان فارس (ترسيم خطوط توپوگرافي و شيب حوزه با استفاده از نرم افزار GIS)) و همچنين مطالعات صحرايي و آزمايشات صورت گرفته، ناکارامدي ساختگاه، پايداري، پوشش و مکان‌يابي لندفيل مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد و دلايل حادثه پس از آتش‌سوزي اخير در اين لندفيل بيان مي‌شود.

متن کامل مقاله