عنوان
المان¬هاي آب¬بند و تاثير آن¬ها در نگهداري تونل¬هاي حفاري شده با استفاده از ماشين¬هاي حفاري تمام مقطع(TBM)
نویسنده (گان)
جلال کرمي
چکیده مقاله
قطعات بتني مسلح رايج¬ترين ابزار پوشش در تونل¬هاي حفاري مکانيزه تمام مقطع(TBM محور) به حساب مي¬آيند و همچنين توسعه و ساخت قطعات پيش¬ساخته استاندارد، تغييرات ساختاري آن¬ها را بسيار محدودتر کرده است. تجهيز محل اتصالات قطعات پيش¬ساخته با اجزاء درزگيري و ثابت¬کننده حلقه بيشتر اصلاح شده و سيستم¬هاي نصب حلقه دقيق¬تر شده¬است. باتوجه به اهميت تاثير اين المان¬هاي آب¬بند در عايق نمودن و پايداري سيستم نگهداري، در اين تحقيق به معرفي و بررسي انواع اين نوارهاي آب¬بند و آزمايشات انجام شده بر روي آن¬ها پرداخته و در ادامه گسترش انواع نوارهاي آب¬بند در حفاري مکانيزه تمام مقطع را مورد بررسي قرار مي¬دهيم.

متن کامل مقاله