عنوان
مديريت ريسک نشست ناشي از حفاري تونل مطالعه موردي: مسجد پارک کوهسنگي مشهد
نویسنده (گان)
محمد غفوري
غلامرضا لشكري‏پور
فرهاد ملا رضايي
عليرضا حسامي
چکیده مقاله
تامين ايمني سازه¬ها و تاسيسات شهري موجود در سطح زمين که در اطراف تونل¬هاي شهري واقع شده¬اند در هنگام ساخت تونل (تاثير کوتاه¬مدت) و در زمان بهره¬برداري آن (تاثير بلند¬مدت) بسيار تعيين¬کننده است. پروژه خط 2 قطار شهري مشهد بطول بيش از 14 کيلومتر در امتداد شمال شرق به جنوب غرب مشهد طراحي شده است. با توجه به شرايط مسير و مزاياي حفاري با ماشين¬هاي پيشرفته تونل‏زني (Tunnel boring machine) TBM، غالب آن بصورت تونل مکانيزه(با ماشين EPB) حفاري مي¬گردد. در حال حاضر روش تونل¬زني با سپر تعادلي فشار زمين (Earth Pressure Balance [EPB] Shield) که ابتدا در ژاپن توسعه يافت به يکي از عمومي¬ترين روش ها براي تونل سازي در زمين هاي نرم تبديل شده است. با اين فن‏آوري، حرکات زمين را بصورت تئوري مي‏توان بوسيله ايجاد تعادل در فشار داخل اتاقک فشار زمين نسبت به فشار خاک بيروني در طول حفاري تحت کنترل قرار داد. کلمات کليدي: حفاري تونل، مديريت ريسک، نشست زمين، TBM

متن کامل مقاله