عنوان
ارزيابي روش¬هاي مناسب براي مقابله با مشکلات آب زيرزميني در ايستگاه G2 خط2 قطار شهري مشهد
نویسنده (گان)
حسين مير محرابي
حميد مهرنهاد
عليرضا حسامي
فاطمه ترابي حکم آباد
چکیده مقاله
آب زيرزميني يکي از عوامل اصلي ناپايداري و کاهش ايمني در ساخت فضاهاي زيرزميني است. از 13 ايستگاه خط 2 قطار شهري مشهد ايستگاه G2 بيشترين مشکلات مربوط به آب زير زميني را دارا مي¬باشد. سطح آب در زمان طراحي در عمق حدود 28متر(تراز حدود 953 متر) معرفي گرديده است با اينحال سطح آب در فاصله زمان مطالعات تا زمان شروع ساخت درحال بالا آمدن بوده است و بيش از 7 متر تغيير کرده است. براساس برخي اطلاعات گرد آوري شده از مطالعات ژئوتکنيک انجام شده در گستره طرح وبررسي جنس لايه ها و گمانه¬هاي موجود، وضعيت آب زيرزميني در ايستگاه G2 (ميدان شهدا) بررسي و روش¬هاي مختلف مقابله با اين مشکل ارزيابي گرديده اند.

متن کامل مقاله