لیست مقالات بيستمين کنفرانس ملي سالانه انجمن کامپيوتر ايران

نمایش # عنوان نویسنده
0 بهبود هزينه امن کردن شبکه‌هاي حسگربي‌سيم با ارائه طرح جديد توافق‌کليد حميدزاده,جواد;نيکزاد,زهره ;حسيني,عاطفه سادات
1 بکارگيري فيلتر MDBUTMF و الگوريتم PSO به منظور کشف و دفاع در برابر حملات سيل آساي SYN مومني,محمد;آقاصرام,مهدي;لطيف,عليمحمد
2 ايجاد کانال پنهان زماني در شبکه هاي بيسيم 802.11 طهماسبي,فاطمه;مقيم,ندا;مهدوي,مجتبي
3 ارايه روشي جديد به منظور تشخيص حالت‌هاي چهره مبتني بر الگوهاي باينري محلي فرمحمدي,ليلا;منهاج,محمد باقر
4 ارائۀ الگوريتمي آگاه از تأخير براي مسئله عدم تطبيق توپولوژي در شبکه هاي نظيربه نظير غيرساخت يافته با استفاده ازتركيب اتوماتاي يادگير و الگوريتمX-BOT ميبدي,محمد رضا;صغيري,علي محمد صغيري;حاجي قرباني دولابي,مريم
5 ارائه چارچوبي مبتني بر معماري سرويس گرا براي مدل بلوغ حاكميت cobit عمادي,سيما;دهقاني,مژگان
6 شناسايي و محل‌يابي وقايع غيرمعمول در تصاوير ويدئويي با استفاده از مدل مخفي مارکوف چندين مشاهده رياحي مدوار,محبوبه;رحمتي,محمد
7 بهبودي براي روش اصالت رنگ با استفاده از اتوماتاي يادگير سلولي محمودي سفيدکوهي,معصومه;يغمايي,فرزين
8 بکارگيري اتوماتاي يادگير براي پيشنهاد قيمت بهينه در محيط TAC-SCM معتدل,آرمن;معصومي,بهروز
9 شناسايي نواحي برجسته در تصوير رنگي با استفاده از فيلتر ميان گذر وفقي اکاتي,مجتبي;ابراهيمي مقدم,عباس;هراتي,احد
10 بازسازي مدل سه بعدي چهره با استفاده از تصوير دو بعدي شفيع زادگان,فاطمه;نقش نيلچي,احمدرضا
11 معياري جديد براي خرابي بلاک ها در عمليات تخمين حرکت فريم هاي ويدئو حاجي بگلو,محمد;سوادي,عبدالرضا
12 لچ استاتيک مقاوم در برابر خطاي نرم با تأخير و توان مصرفي پايين سعادت زاده,علي اصغر;کريميان علي داش,حسين
13 بهبوديافته معيار چرنوف در طبقه‌بندي داده‌ها ربيع,ليلا;حميدزاده,جواد
14 الگوريتم بهينه سازي هوش جمعي ذرات تعاوني با ضريب اينرسي فازي غلاميان,مجتبي;ميبدي,محمد رضا
15 توليد چندضلعي‌هاي ساده متعامد تصادفي به روش ضربه‌اي نوراله,علي;مهران فر,کامران
16 توسعه معماري FUSION@ براي مديريت تغييرات فني محيط سرويس گرا کهريزي,بهروز;سلاجقه,افشين ;سيدي,مير علي
17 تنظيم پارامترهاي مقدم و وزن قواعد فازي در يک طبقه‌بند فازي درهمي,ولي;اعلمي يان هرندي,فريناز
18 روشي نوين براي بهبود عملکرد يادگيري Q با افزايش تعداد به روز رساني مقادير Q برپايه عمل متضاد پويان,مريم;موسوي,امين;گلزاري,شهرام;حاتم,احمد
19 يک الگوريتم دقيق جهت شناسايي حمله تکرار گره در شبکه‏هاي حسگر بي‏سيم متحرک به کمک يک گره ناظر جمشيدي,مجتبي;اثني عشري,مهدي;صيدي,پيمان;ميبدي,محمدرضا
20 بکارگيري يک مکانيزم احتمالاتي و ناحيه‏بندي دامنه انتقال گره‏ها جهت بهبود الگوريتم مسيريابي DBR در شبکه‏هاي حسگر زيرآبي حيراني,اکرم;اثني عشري,مهدي;ميبدي,محمدرضا;جمشيدي,مجتبي
21 استفاده از هيستوگرام توسعه يافته براي بازشناسي انسان در مجموعه اي از نماهاي مختلف شعباني نيا,الهام;اديبي,پيمان
22 خوشه‌بندي مرکزگرا مفاهيم آنتولوژي با هدف افزايش صحت در سامانه‌هاي تطابق آنتولوژي بابالو,سميرا;کارگر,محمد جواد;داورپناه,سيد هاشم
23 مقابله با حمله سايبيل در شبکه‏هاي حسگر بي‏سيم ثابت به کمک قدم‏زني گره‏هاي ناظر و کشف نواحي مشکوک در شبکه جمشيدي,مجتبي;خدادادي,علي رضا;اثني عشري,مهدي;ميبدي,محمدرضا
24 توليد خودکار الگو براي کرم واره هاي چندريختي با استفاده از الگوريتم‌هاي همترازي تکرار شونده رحماني,آرزو;شجري,مهدي
25 تشخيص خودکار دستگاه و گام موسيقي سنتي ايراني مبتني بر تکنوازي سازهاي تار و سنتور عبدالله زادگان,صابر;جعفري,شهرام;ديرند,مرتضي
26 ارائه يک مدل ايمن براي ذخيره سازي ابري معتمد با استفاده از ماژول پلت فرم معتمد قانعي,هاتف;شيرازي,حسين
27 بهبود الگوريتم رقابت استعماري با ايجاد حرکت بين استعمارگرها و بررسي فضاي اطراف بهترين استعمارگر نقاشي,وحيد;نقاشي,مونا
28 نظام جامع اطلاعاتي گردشگري الکترونيکي مبتني بر کاربرد معناگرايي خانيکي,امير حسين ;صدوري,راضيه;يکتايي,محمدحسين
29 روش اکتشافي جديد جهت خوشه‌بندي ابتدايي الگوريتم k-means قاسمپوري,سيد عسگري;براآني,احمد;ترک لاداني,بهروز
30 ساخت و بکارگيري يک پيکره براي تعيين بار نظرات غيرمستقيم نوفرستي,سميرا;شمس فرد,مهرنوش
31 الگوريتم طبقه بندي نزديکترين همسايه وفقي با انتخاب محلي پارامتر K رضايي,زهرا;طاهري,محمد;ذوالقدري جهرمي,منصور
32 فشرده سازي متن در پيام هاي کوتاه فارسي سليمانيان,محبوبه;پويان,علي اکبر;مشايخي,هدي
33 حاشيه نويسي خودکار تصاوير با کلاس بندي به کمک شبکه عصبي عبداله ئي,فاطمه;فائز,کريم
34 کنترل هوشمند وسيله‌نقليه در سطح تاکتيکي براساس يک رويکرد تکاملي معصومي,بهروز;بازرگان,حميد;ميبدي,محمدرضا
35 سيستم خودکار خلاصه‌ساز متون فارسي شفيعي,فاطمه;شمس فرد,مهرنوش
36 بهبود کيفيت تصاوير آندسکوپي از طريق تعديل هيستوگرام فازي و توزيع ناهمسانگرد کنتراست قيصري,حسين;دزفوليان,مير حسين
37 سيستم تشخيص چهره با حفظ حريم خصوصي و قابليت وارسي آزادسنجري,سميرا;خرسندي,سياوش;صادقيان,بابک
38 رسائل و مسائل: توسعه يک‌ پيکره‌ متني فارسي پرسش و پاسخ برشبان,ياسمن;يوسفي‌نسب,حامد;ميرروشندل,سيد ابوالقاسم
39 طبقه‌بندي ساختاري پروتئين‌ها با استفاده از خصوصيات ساختار دوم پيش‌بيني شده و کاهش‌يافته مشتاق,بهنوش;حميدزاده,جواد
40 ارزيابي عملکرد پروتکل SCTP و مقايسه آن با پروتکل TCP در شبکه‌هاي موردي بي‌سيم صرام,مهدي اقا;طباييان,سيدمصطفي
41 ارائه روشي انرژي-آگاه جهت انتخاب ماشين هاي مجازي از ميزبان هاي فرابار شده در مراکز داده ابر برزگر,محمد;حري,عباس;دستغيبي فرد,غلامحسين
42 شخصي سازي کاتالوگ الکترونيک با استفاده از فاکتورهاي شخصيتي، احساسي و فرهنگي معمار,فاطمه
43 تخمين خودکار سن چهره بواسطه يادگيري توزيع برچسب ها با بهره¬گيري از شبکه¬هاي عصبي ادريسي,محمد هادي;ماهوش محمدي ,حسين;اديبي,پيمان
44 ارائه روشي نوين جهت ارتقاي الگوريتم¬هاي استخراج نقاط متناظر از تصاوير فاموري,محمود;عظيمي فر,سيده زهره
45 روشي براي ايجاد چينش مدارهاي کوانتومي در تکنولوژي تله يوني تقوي,الهه;محمدزاده,ناصر
46 تزريق وابستگي ساختاري به دستورهاي مستقل از متن آماري زبان فارسي از طريق نشانه گذاري قواعد صادق زاده,محمدباقر;رزازي,محمدرضا;محمودي,حسام
47 IMD-DBSCAN: يک الگوريتم خوشه بندي مبتني بر چگالي افزايشي با قابليت افزودن خوشه هاي با چگالي متفاوت در محيط هاي انباره داده زاده ده بالايي,علي;باقري,عليرضا;افشار,حامد
48 ارائه يک راهکار مبتني بر رويدادنگاري در جهت بهبود قابليت اطمينان به گرداننده هاي ابزار سلطاني نژاد,فهيمه;عزمي,رضا
49 شناسايي چهره در زاويه‌هاي ديد مختلف و با يک تصوير آموزشي از هر فرد با استفاده از ويژگي‌هاي کرولت و تحليل فاکتور مقيد اديبي,پيمان;منظوري شلماني,محمد تقي;ايمانپور,نسرين
50 تشخيص خودکار مراکز عروق کرونري در تصاوير آنژيوگرافي قلب با استفاده از رديابي درختي ساختارهاي سه بعدي صالحي,نسرين;نقش نيلچي,احمدرضا
51 مدل سازي الگوريتم هاي پنهان نگاري تطبيقي ثابتي,وجيهه;سماوي,شادرخ
52 بهبود عملکرد نظارت تطبيقي بر پايه سنجه¬هاي نظارتي مناسب در زمان اجرا نوروزي,زهرا;زياري,مهدي;ناظمي,اسلام
53 برنامه ريزي مسير ربات با استفاده از الگوريتم مبتني بر نمونه گيري *ARRT اميري مهر,علي;محدث خراساني,علي
54 ارائه يک الگوريتم بهينه سازي با ترکيب الگوريتمهاي کلوني مورچگان و بهينه سازي مبتني بر تدريس - يادگيري مقدادي,اقدس;اکبرزاده توتونچي,محمد رضا
55 ارائه يک روش جديد براي نمونه برداري از شبکه هاي اجتماعي سقطي جلالي,زينب;ميبدي,محمدرضا;رضوانيان,عليرضا
56 ‫تشخيص روبات هاي وب با معرفي ويژگي هاي جديد‬ جلالي,مهرداد;معطر,محمدحسين;محمدي شانديز,مريم
57 طراحي يک زبان جهت مدل‌سازي محيط‌هاي واکنش اضطراري آدم زاده,طاهره;زماني,بهمن;فاطمي,افسانه
58 بهبود کيفيت سرويس براي ارسال صوت روي شبکه‌هاي محلي بي‌سيم از طريق رويکرد بين‌لايه‌اي مبتني بر الگوريتم‌هاي سازگاري نرخ نصر ,زهرا;قاسمي,عبدالرسول
59 شناسايي صداي آژير خودروهاي ويژه با استفاده از شبکه‎هاي عصبي رمضاني,عادله;احمدي فر,حميدرضا;,
60 حل مسئله‌ي فروشنده دوره‌گرد با استفاده از يکپارچه سازي تکنيک‌هاي بهينه‌سازي هوشمند و الگوريتم ژنتيک اکتشافي عامري شهرابي,بهروز;نکوئي,سيد محمد
61 تشخيص و جلوگيري حمله کرم چاله در پروتکل‌هاي مسيريابي خوشه‌بندي حسيني سنو,سيد امين;حيدري,معصومه
62 يک پايگاه داده براي گرافولوژي عربيان,حوريه;قدس,وحيد
63 کاربرد رايانش ابري در داده بزرگ عنايتي,الهام
64 UGA، الگوريتمي بر پايه‌ي الگوريتم ژنتيک براي استخراج قواعد دسته بندي براي داده هاي غير قطعي اسدي ابوالوردي,آوا;هراتي زاده,سامان;زارع,هادي
65 تحليل توان الگوريتم رمز AES با استفاده از طبقه بند ماشين بردار پشتيبان بيات,مجيد;يوسفي,حامد;خورسندي,نادر;باقري,نصور;ابراهيم پور,رضا
66 حذف نويز تصاوير با استفاده از الگوريتم بهبود يافته تطبيق بلوک و فيلتر سه بعدي مهدي زاده همت آبادي,امير;حسيني فاطمي,محمد رضا
67 رديابي دقيق اشياء متحرک بر اساس اطلاعات حرکت و الگوريتم k-means اتوماتيک خاني,حامد;کرمياني,عزيز;فرج زاده,ناصر
68 ارائه‌ي زبان و ابزار جهت مدل‌سازي معماري سيستم‌هاي سازماني مبتني بر وب رسول‌زاده,شيوا;زماني,بهمن
69 روشي براي ارزيابي سازگاري مدل تغييرپذيري سطح معماري در خط توليد سرويس¬گرا خوشنويس,صديقه;شمس,فريدون
70 معرفي يک گيت برگشت پذير جديد براي طراحي مدارهاي جمع کننده و تفريق کننده در سيستم هاي مبتني بر نانوتکنولوژي مقيمي,شکوفه;رشادي نژاد,محمدرضا
71 استخراج خودکار ارتباط بين فناوري‌ها با روش داده‌کاوي عظيمي,ساسان;ويسي,هادي ;رحماني,روح‌الله
72 ارائه راهکار جديد امن توافق کليد براي سيستم هاي VOIP خسروي رشتخواري,حسين;محمديان,حسام;يغمايي مقدم,محمدحسين
73 فرايندي براي تشخيص و پيشنهاد خودکار الگوهاي تبديل پناهنده,مهسا سادات;زماني,بهمن
74 بهبود مکانيزم سلسله مراتبي در کنترل سيستم شبکه هاي خدمات غيرمتمرکز محمد خانلي,ليلي;رضوي,سيد ناصر;طهماسب پور,قادر
75 شبه-مثلث‌بندي چندضلعي ساده از روي گراف ديد امامي,زهرا سادات;زارعي,عليرضا
76 بهبود برچسب گذاري داده هاي کلاس اقليت با استفاده از روش ترکيبي پناهنده شهرکي,فهيمه;زارع ميرک آباد,محمدرضا
77 انتخاب سرويس مبتني بر الگوريتم اصلاح شده قطرات هوشمند آب محمد خانلي,ليلي;داننده حکم آبادي,ندا;محمد خانلي,مهدي
78 ارزيابي ميزان بهره‌گيري چارچوب‌هاي سرويس‌گراي زکمن از مفاهيم سرويس‌گرايي به کمک معماري سرويس مؤلفه‌اي رشادي,نيما;حقيقي,حسن
79 طراحي و پياده سازي سيستم تصميم¬يار هوشمند براي تصميم گيري در خصوص فروش محصولات در زنجيره توليد گوشت مرغ بشيري,ميثم ;محبي,آزاده
80 ارائه¬ي يک روش پويا براي جايابي ماشين¬هاي مجازي با هدف کاهش زمان پاسخ عبادي فرد,فاطمه;اکبري,احمد
81 مبهم سازي نرم‌افزار به‌وسيله‌ي شبکه‌هاي پتري چند نخي خانجاني,محمد;پارسا,سعيد
82 بهره گيري از روش نزديکترين همسايه براي تشخيص عوارض ناخواسته ي دارويي پناهي,مينا;هراتي زاده,سامان
83 برچسب‌گذاري نقش معنايي با استفاده از تجزيه‌ي نحوي وابستگي و طبقه‌ي معنايي اسامي متشکر آراني,زهره;عبدالله زاده بارفروش,احمد
84 روشي جديد براي پيش تعليم شبکه عصبي برمبناي ماشين بولتزمان ‏عميق به منظور افزايش سرعت آموزش و دقت در بازشناسي واج ذوقي,تکتم;همايون پور,محمد مهدي
85 افزايش کارايي الگوريتم بهينه‌سازي اجتماع ذرات بهبود يافته با استفاده از GPU جم,صديقه;شاه بهرامي,اسدالله
86 برون سپاري امن محاسبات نوروني روي‌ داده‌هاي توزيع شده کرمي,سروش;صادقيان,بابک;نيک صفت,سلمان
87 بهبود طول عمر شبکه¬هاي حسگر بي¬سيم با استفاده از سيستم فازي بهينه شده توسط الگوريتم کلوني مورچگان ايزدي قدوسي,زهرا;شعرباف تبريزي,سعيد
88 حل مسئله (n, 1, 1, α)-مرکز در فضاي دو بعدي کاوند,پرديس;اسکندري,مرضيه;محدث,علي
89 يادگيري مبتني بر شبکه عصبي مصنوعي براي محاسبه ميزان شباهت معنايي جملات متني فکور شندي,حامد;ويسي,هادي
90 انتخاب ويژگي و بهينه سازي پارامترهاي SVM با استفاده از الگوريتم جستجوي گرانشي باينري باسره,زينب;گلزاري هرمزي,شهرام;حريفي,عباس
91 طراحي مدار تمام جمع‌کننده تک‌بيتي کم‌توان به کمک NOR، NAND و Majority-not خازني 3 ورودي بر پايه ساختار ديناميك چند خروجي رضائي,شيما;ناوي,کيوان
92 يک رويکرد چند هدفي براي زمانبندي جريان کاري در محيط‏هاي ابري شيردل مفرنقا,سهيلا;ابريشمي,سعيد
93 مقايسه خوشه بندي با واگرايي برگمن و خوشه بندي با واگرايي برگمن کامل استواري,پريسا;اديبي,پيمان
94 حمله برخورد-نزديک بر روي تابع درهم‌سازي Skein نوريزاده,سعيد;صادقيان,بابک
95 ارائه يک تکنيک نوين براي مبهم سازي کد جهت محافظت از نرم افزار نصيري آقاباقر,حميد;ابراهيمي آتاني,رضا;رشيدي,افشين
96 ارائه يک روش بهبود يافته جهت کنترل دسترسي بازخوان ها به کانال اشتراکي درسيستم هاي بازشناسي از طريق امواج راديوئي متراکم عيسي زاده کجيدي,ندا;گلسرخ تبار اميري,مهدي
97 استخراج حقايق از متون فارسي براي تبديل به قالب RDF فدايي تبريزي,طوبي;کاهاني,محسن;عسگريان,احسان
98 پيش‌بيني برهمکنش پروتئين-پروتئين مبتني بر رويکرد حذف نويز داده‌ها و SVM خداميان,ولي الله;اليوسف ,عبدالعزيز ;مقدم چرکري,نصر اله
99 پياده سازي مکانيزمي کارا جهت کاهش اضافه ‏بار در شبکه‏ هاي VoIP: رويکردي مبتني بر لايه انتقال منتظرالقائم,احمدرضا;يغمايي مقدم,محمد حسين ;حسيني سنو,سيد امين
100 تبديل کسب‌وکار بين سازماني به هم‌سرايي سرويس‌ها با نگاشت از زبان BPMN 2.0 به زبان WS-CDL پارسا,سعيد ;ابراهيمي فرد,امير;خرم آبادي آراني,مصطفي ;اميري,محمدجواد
101 ارائه مدل اعتماد پويا و مقاوم در برابر توصيه‏ هاي ناعادلانه توکلي,مريم;شاکري,حسن
102 بهبود کيفيت جداسازي سيگنال گفتار از موسيقي با استفاده از عامل بندي نامنفي ماتريس با لحاظ پيوستگي زماني طيف و اعمال ماسک طيفي ابدالي,سارا;ناصرشريف,بابک
103 يک موتور همتاسازي فازي جديد براي پايگاه داده فعال تقي زاده,مهدي;نقيب زاده,محمود
104 ارائه يک رويکرد ترکيبي ابرابتکاري براي حل مسأله انتخاب ويژگي مرداني,سپيده;نظام آبادي پور,حسين
105 پيشنهاد يک مدل خطي براي مسأله زمانبندي انرژي آگاه با در نظر گرفتن پديده تداخل در شبكه¬هاي حسگر بي¬سيم بلادرنگ رافع,رضا;حميدانور,مريم
106 يک روش رمزنگاري تصوير بلاک-مبنا با استفاده از اتوماتاي سلولي و نگاشت آشوب کبيري راد,سعيده;اسلامي,زيبا
107 تشخيص نفوذ سبک وزن توسط الگوريتم رقابت استعماري و درخت تصميم نجفي,مهدي;رافع,رضا
108 تشخيص خودکار ناهنجاري‌هاي کروموزومي در کاريوتايپ¬هاي متافازي با استفاده از تصاوير جفت شده در کروموزوم¬ها افراسيابي,مه لقا;عسگري,عاطفه;عباسي,سعيد;ختن لو,حسن
109 ارائه يک روش استخراج ويژگي از سيگنال گفتار بر مبناي حل يک معادله ديوفانتين و وابستگي به ورودي احمدي,مرتضي علي;دیانت ,روح الله;باباعلی ,باقر
110 نظرکاوي با استفاده از برچسب‌‌هاي نحوي و معنايي و کشف روابط حسي جملات فارسي اصغري نکاح,سيد محمد;کاهاني,محسن;عسگريان,احسان
111 پيش بيني کننده پرش توان پايين براي سيستم هاي نهفته سياردوست تبريزي,سينا ;ارسالي صالحي نسب,مصطفي ;سيدآقايي رضايي,سيدحسين
112 ادغام آماري تصاوير ماهواره لندست به منظور رنگي سازي باند با وضوح بالا خسروي,محمدرضا;رستمي,حبيب;کشاورز,احمد;منصوري,سليمان
113 پروتکل مسيريابي کنترل پوياي ازدحام و کنترل نرخ حذف بسته هاي کانال هاي ارتباطي در شبکه‌هاي سيار موردي صحتي,مطهره;اديب نيا,فضل الله
114 کشف دستبرد علمي مبتني بر شيوه‌هاي بازيابي اطلاعات مشهدي رجب,فاطمه;شمس فرد,مهرنوش
115 چارچوب کاري نرم‌افزار: چشم‌اندازي جديد هاشمي,مليحه;گرگان محمدي,رضا;عبداله زاده بارفروش,احمد
116 بازيابي تصاوير هواپيماهاي جنگنده بر اساس مدل سه بعدي محمدي,مريم;معروضي,اميدرضا
117 جريان‌کاوي بلادرنگ هشدارهاي نفوذي براي تشخيص حملات چندمرحله‌اي ابراهيمي آتاني,رضا;انصاري‌فر,حسن;احمديان رمکي,علي
118 بهينه¬سازي چند مدي با الگوريتم جستجوي گرانشي به همراه تكنيك جايگاه¬يابي k-means و نخبه¬گراييloop in Loop نورمحمدي زرده سوار,محمد;گلزاري,شهرام;موسوي,امين
119 روشي براي دسته¬بندي پرس¬وجوهاي وب با استفاده از بهبودي ديگر روي الگوريتم احتمال ملاقات در شبکه معنايي بابل¬نت رشيدقلم,هانيه;محمودي,فريبرز
120 به‌کارگيري مدل‌هاي معماري زمان اجرا براي پشتيباني از خودتطبيقي در برنامه‌هاي کاربردي مبتني بر سرويس صديقياني,کاوان;شمس,فريدون
121 بهينه¬سازي پارامترها به همراه انتخاب ويژگي براي طبقه بند SVM توسط الگوريتم چندهدفه ي PSO بهروان,ايمان;ظهيري,سيد حميد
122 مدل‌سازي پيش بيني زايمان زودرس در زنان باردار با استفاده از شبکه‌هاي بيزين وفايي جهان,مجيد;علامتيان,زهره
123 فيلتر کالمن مبتني بر معيار بيشينه کورآنتروپي با روابط بازگشتي، در حضور نويز غيرگاوسي ايزانلو,رضا;شمس داودلي,احسان;صدوقي يزدي,هادي
124 تابع هزينه حداقل ميانگين مربعات توأم با حداقل واريانس خطا پاکيزه حاجي يار,فريبا ;صدوقي يزدي,هادي
125 ارائه يک روش بهبوديافته براي پردازش پرس‌وجوهاي تجمعي در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم مرتضوي,فرزانه;فراهي,احمد
126 تخصيص وظيفه در رباتيک توده‌اي: دو روش‌ مبتي بر ارتباطات صريح جمشيدپي,آريو;افشارچي,محسن
127 ارائه يک مدل تحليلي جهت ارزيابي تاخير انتها به انتها در شبکه حسگر بي سيم با استفاده از مدل صف بنديM/M/1 ريخته گر,نگار;کشتگري,منيژه
128 کشف خودکار آسيب پذيري امنيتي برنامه ها با استفاده از رويکرد فازينگ توأمان ورودي و پيکربندي جوانمردي,مجتبي;صادقيان,بابک
129 بهبود روش حذف سيم با استفاده از نگاشت اهميت تصوير مبتني برخروجي درخت چهارگانه خاتمي,فاطمه سادات;يغمايي,فرزين
130 انتخاب ديد ذخيره شده در پايگاه¬داده تحليلي با استفاده از الگوريتم جستجوي فاخته شايق بروجني,پروانه;دانشپور,نگين
131 الگوريتم زمانبندي در محاسبات ابري ترکيبي بر پايه افزايش امنيت داده ها رضائيان,امين;نقيب زاده,محمود;ابريشمي,حميدرضا
132 يافتن کوتاهترين مسير پوششي در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم با استقرار معين علي عبدي,امين;محدث خراساني,علي
133 ارائه يک فرآيند جديد براي افزايش کيفيت طراحي نرم ‏افزار قاليبافان,شکوفه;شادي,مهسا;رسول زادگان,عباس
134 خلاصه‌سازي موضوعي متون با استفاده از تجزيه تانسور‌هاي سه‌بعدي توسط الگوريتم آناليز معنايي پنهان زماني بيابانگرد,عطيه;صنيعي آباده,محمد
135 کدگذاري خطي با قيد جدول درهم سازي محلي براي دسته بندي سريع تصاوير ناظمي,امير;عظيمي فر,زهره
136 ناحيه بندي تصاوير بافتي بر پايه الگوي باينري محلي با استفاده از مدل کانتور فعال شريفي,مجيد;کاظمي,کامران;هل فروش,محمد صادق
137 تشخيص صرع از روي سيگنال¬هاي EEG با استفاده از تبديل موجک گسسته، آنتروپي تقريبي و انرژي سيگنال با کلاس¬بند SVM و Bayes زارعي,مصطفي;دزفوليان,مير حسين
138 ارائه يک مدل جديد براي لايه ‏هاي کاربرد و نشست در ترافيک شبکه ازادمنش,مريم
139 تنظيم وزن دسته¬ بندهاي مدل تقويت تطبيقي بر اساس تغيير موقتي مکان نمونه هاي دشوار Jafaei,Mahdi;اديبي,پيمان
140 کنترل توپولوژي براي بهبود گذردهي در شبکه هاي توري بي سيم با استفاده از الگوريتم کنترل توان به روش تجمع ذرات نيک ملکي,اسماعيل; ميرجليلي,قاسم;نيک ملکي,ابراهيم;سعادت,رضا
141 ارائه يك الگوريتم جديد براي بهينه¬سازي و طراحي شبكه¬هاي سيار Masoudi,Yosef
142 معرفي يک سيستم تشخيص‌دهنده گفتار از غيرگفتار بر اساس ضرايب کپسترال فرکانس بارک براي شناسايي گوينده جمهوري شوکت آباد,فهيمه;مروي,حسين;احمدي فرد,عليرضا
143 زمانبندي بار محاسباتي تقسيم پذير به کمک الگوريتم رقابت استعماري آشوبي براي سيستم هاي محاسباتي حميدزاده,جواد;شمسايي,رضا;کاشفي,نيلوفر
144 روش مبتني بر بازنمايي ويژگي‌ها و استنتاج فازي براي تشخيص هويت با استفاده از امضاي برخط حاجي زاده صفار,محمد;فياض,محسن;سبکرو,محمد;حورعلي,مريم;فتحي,محمود
145 معماري اتونوميک مبتني بر سياست و يادگيري براي مديريت شبکه هاي موردي سيار Mohebbi,Mehrnoosh;موحدي,زينب
146 بهبود طول عمر شبکه¬هاي حسگر با پتانسيل نفوذ متفاوت در طول مرز در الگوريتم خواب و بيدار مستقل تصادفي با استفاده از آتاماتاي يادگير عواطف رستمي,هادي
147 حداقل مربعات ماشين بردار پشتيبان دوگانه ساختاري رضواني خراشادي زاده,رامين;منصفي,رضا;صدوقي يزدي,هادي
148 انتخاب رويکرد و زبان مناسب براي توصيف هم‌سرايي کسب‌وکار و هم‌سرايي سرويس‌ها اميري,محمدجواد;پارسا,سعيد;خرم آبادي آراني,مصطفي;ابراهيمي فرد,امير
149 ارائه يک الگوريتم اکتشافي انرژي¬آگاه براي مهندسي ترافيک درون دامنه¬اي صباحي عزيز,مجتبي;زارعي,سپيده;نصيري,محمد;منصوري زاده,محرم
150 طراحي و ارزيابي عملکرد روزنه کدشده با توجه به ويژگي‌هاي سيستم‌هاي تصويربرداري مسعودي‌فر,مينا;پوررضا,حميدرضا
151 يک سيستم پيشنهاددهنده وب مبتني بر خوشه بندي فازي و قوانين انجمني وزن دار اميري منش,مکيه;هارون آبادي,علي;گلاب پور,امين
152 ارائه سيستم هوشمند شناسايي و دسته بندي اصوات ضربه اي با استفاده از تکنيک هاي يادگيري ماشين فياضي فر,نجمه;حسن پور,حميد;رباطي,زهرا
153 يادگيري مقاوم مبتني بر جمع‌سپاري عباسي,سعيد;منصفي,رضا;صدوقي يزدي,هادي
154 تخمين فاصله دور و نزديک بر پايه ي ورونوي در خوشه بندي خودکار ملازاده اول,احسان ;اکبرزاده توتونچي,محمدرضا
155 پياده سازي توابع از طريق کنترل ازدحام نانوذرات مبتني بر DNA روحاني منش,عليرضا;اهني رودمعجني,امنه;اکبرزاده توتونچي ,محمدرضا
156 تحليل سود- هزينه‌ي ريسک امنيتي با استفاده از شبکه‌هاي تصميم بيزي رضايي,راضيه;هراتي,احد;قائمي بافقي,عباس;خسروي فارمد,مسعود
157 شناسايي داده‏هاي پَرت رگرسيوني در حوزه طيف منصفي,رضا;صدوقي يزدي,هادي;اردشيري,حسين
158 راهکاري جديد براي بهبود عملکرد لايه‌ي انتقال در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم (با محتواي چندرسانه‌اي) ثمني,محمدحسين;صبايي,مسعود;رحيمي,زينب
159 تعيين اصالت تصاوير ديجيتال به کمک نهان‌نگاري و نگاشت آشوب حيدري,سينا;برومندنيا,علي
160 استفاده از شايعه‌پراکني جهت کاهش سربار کنترلي و افزايش طول عمر شبکه‌هاي حسگر بگ محمدي,مظفر;منصوري,سميه;معظم,هادي
161 يک راهکار زمان بندي توزيع شده ي آگاه از اولويت ترافيک مبتني بر استاندارد 802.15.4e در شبکه هاي حسگر بي سيم چندگامه رضواني,محمدرضا;افشاري,سعيد;نصيري,محمد
162 مسيريابي جغرافيايي کارآمد از نظر انرژي مبتني بر زاويه در شبکه¬هاي حسگر بي¬سيم سه بعدي زيرآبي صحرايي,ميترا;قاضي زاده,رضا
163 الگوريتمي براي بيشينه سازي سود ارائه دهنده ي خدمات زيرساخت ابري با توجه به معيار دسترس پذيري در توافق نامه ي سطح خدمت توکلي,مهدي;کارگهي,مهدي
164 تحليل مساله بهينه سازي تخصيص منابع پروکسي هاي SIP جهانبخش,مجتبي;ازهري,سيد وحيد
165 کنترل پذيرش و زمان‌بندي وظيفه کاراي انرژي در محاسبات ابري علي پورگنجينه کتاب,ليلا;زينالي,اسماعيل;علي پورگنجينه کتاب,سهيلا
166 ارائه روش سنجش طيف امن براي شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم شناختگر اسدالهي,شيرين;شفيعي,مرتضي
167 ارائه روشي براي افزايش گذردهي در شبکه‌هاي اقتضايي بين خودرويي کشتکار,محمدامين;,;,
168 پاسخ به نفوذ خودکار حساس به هزينه براي سيستم‌هاي مبتني بر SIP اصغريان,حسن;اکبري,احمد;قاسمي,منصوره
169 توصيف داده‌ها به کمک بردارهاي پشتيبان مبتني بر مجموعه فازي سخت حميدزاده,جواد;صادقي,رضا
170 ارائه يک الگوريتم جديد براي بالا بردن نرخ اطمينان بازشناسي در چک-هاي بانکي فارسي با استفاده ازتطبيق مبلغ عددي و حروفي نادي,فرزاد;صدري,جواد;حاتم,احمد
171 مديريت پوياي دماي مبتني بر اولويت وظايف در پردازنده‌هاي چند‌هسته‌اي با بارکاري بالا اکبري,علي;نوري,حميد;پورمظفري,سعادت
172 بهينه سازي خاموش کردن ايستگاههاي پايه و تخصيص زيرحامل ها به کاربران در راستاي مخابرات سلولي سبز اسلامي,محسن;نيکنام,طاهر;داورپناه,دانيال;زماني,محمدرضا
173 يک روش بهبود يافته جديد براي کاوش مجموعه اقلام مکرر ماکسيمال مبتني بر تئوري گراف و درخت سايباني,محمودرضا;نادي,فرزاد;حيدري,نسرين;گلزاري هرمزي,شهرام
174 معرفي يک سبک پياده¬سازي معماري داده¬هاي کليدي با استفاده از معماري سرويس¬گرا و سيستم¬هاي راهبر موجود فراهي,احمد;خوانساري,محمد;ملک لوزاده,مهديه;معيني,علي
175 تشخيص جريان¬هاي فيل¬آسا در شبکه¬هاي کامپيوتري با الگوريتم تصادفي موازي رضوي,سيد محمد;معيني,علي
176 روشي مدل‌محور براي توليد مولفه‌هاي پياده‌سازي در توسعه سرويس‌گرا Parsa,Saeed;وارث,فاطمه;اميري,محمد جواد;خرم ابادي,مصطفي