لیست مقالات هفتمين کنفرانس ملي برنامه‌ريزي و مديريت شهري با تاکيد بر راهبردهاي توسعه شهري

نمایش # عنوان نویسنده
0 بررسي نقش مبلمان شهري در آرامش توريسم مذهبي نمونه موردي:خيابان امام رضا (ع)-مشهد مقدس اسدي,لادن;حسيني,علي;مرادي,مهدي
1 ارائه راهبردهاي توسعه معماري ايراني¬¬_اسلامي با تأکيد بر پتانسيل¬هاي نورپردازي در جهت ايجاد سيماي مذهبي و معنوي- نمونه موردي خيابان شيرازي مشهد(حد فاصل ميدان¬شهدا تا حرم مطهر) صداقتي,عاطفه;عسگري قوامي,سيده مهسا
2 برنامه ريزي توسعه راهبردي شهري با تاکيد بر مولفه هاي شهر سالم (نمونه موردي: منطقه ي مياني شهر بجنورد) اتحاد,سيده شبناز;ذهبکاراقدم,نازنين
3 تحليل جامعه شناختي ميزان سواد رسانه اي شهروندان و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردي: شهروندان منطقه 11 شهري مشهد) شربتيان, محمد حسن;طوافي,پويا
4 بررسي تاثير زيباسازي محيطي بر بالا بردن سطح كيفي زندگي در سكونتگاههاي غير رسمي بافت غربي بلوار طبرسي شمالي مشهد مجدي,مهدي ; پيشقدم,سيد مصطفي
5 سنجش وضعيت ايمني و سهولت تردد و حمل و نقل درون شهري در کلان شهر مشهد بر اساس شاخص هاي شهر دوستدار سالمند زرقاني,سيد هادي;خوارزمي,اميدعلي;جوهري,ليلا
6 سنجش کيفيت زندگي شهري در کلانشهر تهران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي بازرگان,مهدي
7 بررسي ميزان رعايت عدالت در روش¬هاي مختلف تعيين بهاي خدمات اتوبوس‌راني عطارزاده طوسي,هادي;فرهمندي,ايمان;قضايي,محمد
8 امکان سنجي حذف خط 10 از ناوگان اتوبوسراني شهر مشهد (خط موزاي با قطار شهري) صدرايي,سروش ;جلالي نژاد,سيد محمد;فرهمندي,ايمان;قضايي,محمد
9 ارزيابي مکانيابي کاربري آموزشي دبستان با رويکرد استراتژيک و مسئله محور (نمونه موردي: منطقه يک مشهد) صداقتي,عاطفه;سلطانپور,خديجه;عبدالهي,فريد
10 بررسي نشانه شناختي توليد معنا در معماري ايراني قاسمي,روح اله
11 بررسي شيوه ارتقاء شاخص هاي توسعه پايدار شهري در بهبود مديريت بحران ( مطالعه موردي شهر مشهد ) دادخواه,عليرضا;فهميده مدامي,مهدي;هدايتي مجد,حسن
12 بررسي وضعيت نگهداري موقت ،جمع آوري وحمل پسماندهاي عفوني صادقي حصار,حميد;موحدي ,حسن
13 ساماندهي محور شهري با استفاده از مدل استراتژيک ده مرحله¬اي برايسون (نمونه موردي محدوده خيابانهاي قرني و حرعاملي (طرح موضعي عامل) در شهر مشهد) صداقتي,عاطفه;تاجيک,سميه
14 تعيين مکان گزيني بهينه ايستگاه هاي آتش نشاني با روش تلفيقي MCDM-GIS (منطقه 6 شهرداري تهران) بيوکي,جلال;رضوي نژاد,سيد مرتضي;بنايي منش,حسين;حاصل طلب,محسن
15 ارزيابي و تحليل جانمايي دفن مواد زائد شهري با رويکرد TOPSISو SWOT (مطالعه موردي :منطقه 2 شهرداري مشهد) حاصل طلب,محسن;بيوکي,جلال;بنايي منش,حسين;رضايي,علي
16 ساماندهي مديريت بافت فرسوده شهري (مطالعه موردي: محله آبکوه_ منطقه يک شهرداري مشهد) وطن خواه,مسعود;حاصل طلب,محسن;بيوکي,جلال;ساده,ابوالفضل
17 بررسي وضعيت کيفيت زندگي در شهرهاي مذهبي و توريستي صابري فر,رستم;طهماسبي,مرتضي;رسولي,مسعود;نادرپناهي,محمد
18 ارزيابي عناصر کليدي شهر خلاق، در پهنه هاي مرکز شهر مشهد با استفاده از مدلسازي معادله ساختاري نقصان محمدي,محمدرضا;مسگراني,نونا ;اجزاء شکوهي,محمد;خاکپور,براتعلي
19 برنامه¬ريزي راهبردي شهري توسعه صنعت گردشگري، نمونه موردي شهر بجنورد ذهبکار اقدم,نازنين;اتحاد,شبناز
20 ضرورت توجه به راهبرد توسعه ي منطقه اي ( RDS) به منظور افزايش کارامدي راهبرد توسعه ي شهري ( CDS) ياسوري,مجيد;سجودي,مريم
21 بررسي ميزان رضايت شهروندان از قطار شهري مشهد با استفاده از مدل سروکوال قميان,محمد مهدي
22 طراحي شهري و راهکاراهاي پدافند غير عامل شريفي راد,زهرا;خداداد,علي
23 تحليل ساختار درآمدي شهرداري مشهد و راهکارهاي خلق منابع جديد براي آن عظيمي,ميترا;قرباني,رسول
24 عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري پزشکي در شهر مشهد عنابستاني,علي اکبر;عنابستاني,زهرا
25 حمل و نقل شهري و اقتصاد سبز زياري,عباس;جازم,زهرا ;رمضان زاده,حبيب الله
26 احياء فضاهاي گمشده شهري با راهبرد رشد هوشمند مهدوي,افسانه;صداقتي,عاطفه
27 فرصت ها و تهديدهاي صنعت بازيافت کاغذ و مواد کاغذي خاک مردان,شايان ;ابراهيم زاده,اسد الله;خاک مردان,رضا
28 تحليلي بر توسعه گردشگري مذهبي با تأکيد بر الزامات آمايش سرزمين در طراحي شهري (نمونه موردي : بلوار پيامبر اعظم قم، بزرگ‌ترين محور معنوي جهان اسلام) توکلي,مصطفي;احمدي شاپورآبادي,محمدعلي;تلخاب,امير
29 لزوم ايجاد واحد هاي تحقيق و توسعه در مديريت شهري آل سيدان,حسين;Momayez,Ayatollah
30 تحليل ميزان توسعه يافتگي فضاي سبز عمومي شهر شيراز با تکنيک مجموعه هاي فازي شريعتي,سمانه السادات;ظريفيان مهر,عبدالحسين;پاکفطرت,عليرضا;اميني,علي
31 بررسي نقش الگوي توسعه حمل و نقل همگاني مدار(TOD)در بهبود کيفيت زندگي در محله حنايي,تکتم;سعيدي مفرد,ساناز;احمدي رستگار,علي;حسين زاده,جواد
32 تاثير منظر سبز شهري در ارتقاء کيفيت سرزندگي سعيدي مفرد,ساناز ;حنايي,تکتم ;گردفرامرزي,مرجان ;احمدي رستگار,علي
33 نقش اختلاط کاربري برحمل و نقل عمومي شهروندان سعيدي مفرد,ساناز;حسين زاده ,جواد ;احمدي رستگار,علي ;حنايي,تکتم
34 تقويت پيوندهاي مشهد-شانديز و اثرات آن در توسعه منطقه-با رويکرد گردشگري زيارتي شايان,نسيم
35 سنجش قابليت دسترسي به فعاليت¬هاي شهري با استفاده از سامانه اتوبوس¬هاي تندرو (مطالعه موردي بيمارستان¬ها و پارک¬هاي کلانشهر مشهد) رهنما,محمدرحيم;صباغي آبکوه,شيرين
36 سيري در آموزه¬هاي ديني با تأکيد بر مديريت شهر اسلامي اسماعيل زاده کواکي,علي
37 راهبردهاي توسعه مرکز شهر مشهد بعد از انقلاب اسلامي ايران (1394-1357) رهنما,محمدرحيم;شيرزاد,زهرا
38 تحليل پراکنش تخلفات ساختماني بر اساس کميسيون ماده صد در کلانشهر مشهد بازرگان,مهدي
39 ارزشيابي وضعيت آموزش نيروي انساني شهرداري آمل با مدل کرک پاتريک توانگر,معصومه;بلوري,زهره
40 تحليل نمود و معناي ساختار مديريت شهري و تاثير آن بر تحقق مشارکت در شهرهاي ايران، نمونه مطالعاتي شهر گرگان پرندآور,سعيد;ايستگلدي,مصطفي
41 نقش راهبرد توسعه شهر (CDS) در ساماندهي سكونتگاه هاي غير رسمي نمونه موردي : شهرك امام علي (ع) مشهد پرندآور,سعيد
42 سنجش رضايتمندي شهروندان از پروژه هاي شهري(مطالعه موردي : زيرگذر چهارراه وليعصر شهر تهران) آژند,مرتضي;بزرافکن,شهرام;آروين,محمود;حاتمي نژاد,حسين
43 سنجش ميزان شاخص هاي بهزيستن اجتماعي شهروندان (مقايسه مناطق شهري کلان شهر مشهد شربتيان, محمد حسن;طوافي,پويا
44 الگوي بهينه نظام شهري-بررسي تجربه استان خراسان رضوي آزاد منجيري,ابراهيم
45 اقتصاد شهري وشهرداري چالشها وفرصتها افشاري ,محمد
46 تحليلي بر معيارهاي مکان‌گزيني مدارس مقطع راهنمايي شهر لنگرود حاجي زاده,فاطمه;کريمي آذري,امير رضا ;مهرگاني,آرش;عابدي,Lمريم
47 تحليل تطبيقي الگوي توزيع فضايي جرم و تعيين اثرگذاري ويژگي¬هاي جمعيتي بر وقوع جرم در شهر اهواز (مطالعه موردي: محدوده کلانتري 15 و 16) کشتکار,ليلا;مختاري چلچه,صادق
48 سنجش ميزان انطباق کلانشهر مشهد با شاخص¬هاي شهر دوستدار سالمند صادقلو,طاهره;بازرگان,مهدي;مقدم,مهسا
49 سنجش توسعه فضايي شهر از منظر پايداري (نمونه موردي شهر بجنورد) صداقتي,عاطفه;پيله ور,علي اصغر
50 بررسي کاربري اراضي شهري با رويکرد پدافند غيرعامل (مطالعه موردي: ناحيه چهار منطقه 7 شهرداري تهران) حميدي,اکبر;رحماني اصل,محمد;حسين پور,مهدي;حسيني زاده,صادق
51 ارزيابي سياست هاي اجرايي دولت در تامين مسكن گروه هاي كم درآمد شهري ( مطالعه موردي: كلان شهر مشهد) آرشين,مهسا;سرور,رحيم
52 تحليل ساختاري-راهبردي روند رشد و توسعه کلانشهر تهران با استفاده از مدل هلدرن مهدوي,سحر
53 ساماندهي محله کوهسنگي مشهد با تاکيد بر اصول شهر خلاق فدايي,دلناز
54 بررسي و تحليل ضرورت ايجاد بام سبز در مراكز كلانشهرها نمونه موردي : كلانشهر مشهد وفائي,مهدي;وفائي,مسعود;مرادي گلستاني,مرتضي
55 تحليل وضعيت کمي و کيفي مسکن در استان همدان با استفاده از مدل تاکسونومي عددي و ويليامسون فخرايي,عباس ;حجازي,سيد مهدي;کرمي ,سروش
56 نقش مديريت شهري در تحقق شهر تاب آور نيکخواه فرخاني,زهرا;طاهري,علي
57 سنجش نابرابري ناحيه¬اي با استفاده از رويکرد تصميم¬گيري چند معياره (نمونه موردي: استان گلستان) معمري,ابراهيم;بدراق نژاد,ايوب
58 تحليلي بر نقش استراتژي توسعه شهري ( CDS ) در تحقق اهداف مناطق آزاد کشور: مورد: منطقه آزاد ارس ( شهر جلفا ) پورداداش,امير;ملازاده,مهدي;مددي,اکبر;روستايي,شهريور
59 رويکردهاي نوين آرام سازي ترافيک در طراحي شهري خاکسار,حسن;بهرامي,ليلي
60 توجه به حقوق شهروندي در وضع قوانين و مقرارت شهرسازي و ساخت و سازها کرمي دربندي,وحيد
61 رتبه بندي مناطق شهرداري مشهد براساس شاخصهاي مسکن و خانوار علوي,سيد تقي
62 نقش تجهيزات استفاده شده در پارک ها در آرامش رواني و رضايت مراجعه کنندگان (نمونه موردي: پارک کوهسنگي و پارک ارم) Barzegar,Hamed
63 شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر برون سپاري فعاليتهاي سازمان مپ شهرداري مشهد لطيفي,داود
64 ميزان رضايتمندي ساکنان از کيفيت محيط زندگي، نمونه موردي شهر گله دار فارس داوري نژاد مقدم,مسعود;رهنما,ميثم
65 تجزيه و تحليل بافت شهري شهر اروميه به روش ترانسکت عمراني,منيره;عدلدوست,غلامرضا ;کيامهر,امير
66 رويکردي تحليلي بر طراحي و برنامه ريزي کالبدي کاربري هاي شهري مورد شناسي؛ مسکن مهر شهر بيرجند اسکندري ثاني,محمد;ارشد,حامد
67 بررسي رويکرد استراتژي توسعه شهري CDSدر بيرجند با تأکيد بر حکمروايي خوب شهري اسکندري ثاني,محمد;اجزاء شکوهي,محمد ;محمد آبادي,جواد
68 از شهرنشين تا شهروند: توسعه دارايي مبنا به مثابه توسعه پايدار محلي در مناطق فرودست شهري(مورد مطالعه: مهرشهر بيرجند) اسکندري ثاني,محمد
69 بررسي عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري شهري رضايي مقدم,علي
70 تحليل و اولويت‌بندي عوامل مؤثر در جهت ارائه خدمات الکترونيک (مطالعه موردي: مناطق يک و شش شهر مشهد) اجزاء شکوهي,محمد;خوارزمي,اميد علي;ميرجعفري,راضيه السادات
71 راهبرد حکمروايي خوب و مديريت مشارکتي شهري (بافت مرکزي شهر کرمانشاه) زنگيشه يي,سجاد;رستمي,مسلم
72 سنجش توسعه ميان افزا راهبرد پايداري بافت فرسوده شهري (محله فيض آباد) زنگيشه يي,سجاد;مشکيني,ابولفضل
73 مدل‌سازي انتخاب زمان عزيمت با استفاده از مدل هاي انتخاب گسسته: مطالعه موردي مشهد مقدس خادمي,نويد;بابازاده,عباس;خرمي,حامد
74 بررسي جنبه هاي ادراکي- عملکردي ورودي¬هاي اصلي شهر مشهد (مطالعه موردي: محورهاي نيشابور و مشهد) زنگنه,يعقوب;بهنود,عاصفه;حسيني,سيد هادي
75 بررسي ابزارهاي هويت ساز محله با توجه به نظريه زيبايي شناختي گروتر طهماسبي زاده,مهلا
76 بررسي انواع مدل هاي رشد و توسعه شهري کريمي,حميده
77 بررسي وضعيت جمعيت و منابع تامين آب شرب شهر مشهد با رويکرد سيستمهاي ديناميکي زهدي,نويد
78 رابطه فرهنگ ترافيک وتعداد تصادفات پرتوي,الهام
79 نقش فناوري اطلاعات دررضايت ارباب رجوع بانقش ميانجي كاهش بروكراسي (مطالعه موردي شهرداري سيرجان) خاتم,مهناز;يعقوبي پور,علي
80 شناسايي عوامل موثر بر ميزان رضايت شهروندان از کيفيت خدمات سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري مشهد خوشاب,علي
81 نقش گردشگري زيارت در تحقق آرمان شهر رضوي مقايسه تطبيقي کلانشهر مشهد و قم خوشاب,علي
82 بررسي مشكلات مديريت پسماندهاي ساختماني در شهر مشهد و ارائه راهکارها حسن زاده مقدم,عباس;رضاپور,زهرا
83 ارزيابي پايداري منابع مالي و درآمدي شهرداري ايلام اکبري,نعمت الله ;مويدفر,رزيتا;کريمي,نسرين
84 بررسي و تحليل مولفه هاي تاثيرگذار بر کيفيت پياده رو وکيل آباد مشهد برهاني,محمود;فرهاديان,حسين;علي اکبرزاده,حانيه
85 بررسي وضعيت مساجد و دينداري در شهر مشهد«ارائه کاربست هاي افزايش تعاملات مساجد و جوانان» رمضاني فرخد,احمد;رباني,حسن
86 ارزيابي تاثيرعوامل تکنولوژيکي بر تمايل شهروندان در استفاده از خدمات الکترونيک در مناطق 9 و 5 شهر مشهد شاددل,ليا;خوارزمي,اميدعلي
87 شناخت فرهنگ سازماني بر مبناي مدل دنيسون در منطقه9 شهرداري مشهد رحماني,رضا;سعيدي رضواني,حامد
88 رتبه بندي مناطق شهر مشهد بر اساس ميزان بهره مندي از خدمات شهري به روش تحليل چندمتغيرهTOPSIS کاظمي اندريان,محمد حسين;,;بندي,مهدي
89 واکاوي و اثبات زيان¬هاي توسعه افقي شهر يزد از منظر تاسيسات آبرساني شهر تيغ ساززاده,محمد نصير;مطلب زاده,شيوا;اکبري,رضا
90 گروه بندي بافت هاي فرسوده شهري استان خراسان رضوي با توجه به معيارهاي توسعه يافتگي پايدار به روش تحليل خوشه اي سلسله مراتبي حکيم زاده,ميلاد;پويا,عليرضا
91 اثرات توسعه ي حريم شهر مشهد بر بافت کالبدي روستاهاي اطراف ناحيه توس وطن خواه,مسعود;عنابستاني,علي اکبر;خوارزمي,اميدعلي
92 بررسي و تحليل جايگاه فرهنگ در تجربه بازآفريني بافت تاريخي مشهد نمونه موردي: محور کشميري‌ها مقدسيان,مريم;موسوي سروينه باغي,الهه;قياسي سلماني طبس,رسول
93 يک چارچوب مفهومي براي سنجش عدالت اجتماعي در سامانه‌هاي حمل‌ونقل همگاني مرتضوي,سيد امير حسين;اکبرزاده,ميثم
94 شناسايي عوامل موثر بر مشارکت شهروندان شهر نيشابور در مديريت شهري خوشاب,علي
95 نقش راهبرد توسعه ي شهري (CDS) در کاهش فقر شهري در مناطق حاشيه نشين (مطالعه ي موردي: محلّه نجف آباد شهر زنجان) حيدري,محمدجواد;لطفي,فاطمه;ملائي يگانه,حبيب
96 ارائه يک متدولوژي بر پايه روش دلفي براي شناسايي فاکتورهاي مديريت ريسک در پروژه¬هاي عمراني شهري شهرکي,محمدرضا;پارساي محبي,سيد جلال
97 لزوم شناسايي نقاط دفن نخاله هاي ساختماني شهر مشهد در گذشته و تاثير آن بر روند احداث پروژه هاي عمراني (مطالعه موردي : پارک ملي چهل بازه) پورشيرازي,رويا;اسماعيل زاده,نونا;صانعي,ساغر;دهقان,پوريا
98 بررسي رفتار عابرين پياده در مواجهه با تسهيلات ترافيکي معابر شهري به کمک داده‌هاي مشاهده‌اي(مطالعه موردي؛ناحيه مرکزي شهر يزد) مرادي,مجتبي;خبيري,محمد مهدي
99 نقش ريسک ادراک‏ شده در پذيرش بليت الکترونيکي در حمل‏ و نقل عمومي درون‏ شهري توسط شهروندان شهر يزد يگانه فرد,طاهره;خدمتگزار,حميدرضا;ميرغفوري,سيدحبيب الله
100 استاندارد سازي نظارت در پروژه هاي نگهداري فضاي سبز قربانزاده مقدم ,احمد;ميرشمسي کاخکي ,هادي
101 ارزيابي ميزان تمايل زائران و گردشگران شهر مشهد به بازديد از جاذبه هاي متنوع گردشگري اين شهر فيروزفر,مرضيه
102 رابطه سه جزئي سکونت، خدمات و اشتغال در سلسله مراتب سکونتگاه هاي منطقه اي و نقش آن در کاهش سفر تيغ ساززاده,محمد نصير;شريف نژاد,مجتبي;منتظرالحجه,مهدي
103 ارزيابي پايانه¬هاي سطحي درون شهري شهر مشهد با رويکردي همه جانبه نگر و عدالت محور فرهوش,هاشم;قضايي,محمد;سيده,سيد حسين;باقري برادران,امير;حيدري,امير حسين;عبدالله پورخادر,مسعود
104 مديريت استراتژيک فرهنگي با ابزار کارت امتيازي متوازن (مورد مطالعه دبيرخانه شوراهاي اجتماعي محلات مشهد) طيبي ابوالحسني,سيداميرحسين ;نخعي,مهدي;پيشنماز,سيد روح اله
105 بررسي نگرش شهروندان، نسبت به¬سطح كيفيت ناوگان حمل و نقل اتوبوسراني (مطالعه موردي: سيستم اتوبوسراني بيرجند و حومه) Ehtesham,Saeideh;غلام پور,يدا...;شباني,محمد
106 تدوين و اولويت بندي راهبردهاي مديريت پسماند شهر بابلسر با استفاده از روش Swot وماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي Qspm خانلرتبار,حميد;خليلي,سعيد
107 بررسي مطالعات تطبيقي جهت پياده سازي الگوي موفق شهر دوستدار کودک در ايران ميرجعفري,راضيه السادات;خاکپور,براتعلي
108 ارزيابي ميزان آمادگي شهر مشهد در شکل گيري شهر خلاق خوارزمي,اميد علي;اجزاء شکوهي,محمد;فرزين راد,رامين
109 فرايند طرح توسعه و عمران شهر با رويکرد راهبردي درانطباق با برنامه راهبرد توسعه شهر دانشور,مريم;کامل رحيمي,ثمينه
110 بررسي نحوه استفاده از خاك و ضايعات ساختماني در فضاي سبز شهري با رويكرد امكان سنجي احداث تپه مصنوعي در پارک چهل بازه مشهد سامعي,حسين
111 تدوين بيانيه چشم انداز کالبدي- فضايي شهر مشهد براساس روند تدوين سند راهبردي حوزه معماري وشهرسازي طرح توسعه زيارت امام رضا(ع) رضواني,عليرضا
112 مديريت يکپارچه شهري در گردشگري مذهبي کلانشهر مشهد علوي نسب,سيد هاشم;بنائي منش,حسين
113 شناسايي و رتبه بندي فرصت هاي سرمايه گذاري در شهرهاي مذهبي (مطالعه موردي مشهد) حصاري,ژيلا;صحابي,رشيد
114 شوراي اجتماعي محلات، رويکرد مشارکتي متفاوت در شهر ايراني - اسلامي مسعودي,حميد
115 اثرات توسعه کالبدي شهرها بر تغيير کاربري اراضي پيراموني در ايلام قيطاسي,طيبه;ثابت کوشکي نيان,مجتبي;جعفري,حميد;حاتمي نژاد,حجت;عليزاده,کتايون
116 ماهيت اداري – اجتماعي محلات در شهر ايراني - اسلامي معروفي,حسين
117 مباني نظري توسعه پايدار فضاهاي زيست اجتماعيِ خرد مقياس (محلات) و شاخص‌هاي آن حسيني,سينا;اديب,عليرضا
118 تحليل شاخص هاي استراتژي توسعه شهري (CDS) در کلانشهر مشهد علوي نسب,سيد هاشم
119 بررسي کيفيت کالبدي و کارکردي مبادي ورودي شهر همدان (مطالعه موردي: ورودي شهر از سمت کرمانشاه) زنگنه,يعقوب;ساعدنيا,فاطمه ;قنبري,منيره
120 گياهان بوگير، ترفندي در حفظ زيبايي و سلامت محيط طبيعي شهري «مطالعه موردي كمربند جنگلي شهر گز بُرخوار» قاسمي,قدرت ا..;دلال‌زاده,عليرضا;يعقوب‌زاده,سعيد;کرمعليان,مجيد;زادباقر صيقلاني,الهام
121 رفع مشکلات تـرافيـک، از توّهم تا واقعيت (نقدي بر وضعيت حمل ونقل مشهد و چگونگي بهبود آن) ضيائي,ميثم;جمشيدي,احسان;مکرم محمودزاده,مهدي;عباسي,مطهره
122 بررسي هزينه هاي سفرهاي شهري دانشجويان بر اساس الگوي مکان گزيني محل تحصيل و محل اسکان نمونه موردي دانشگاه تربيت مدرس تهران ونکي فراهاني,علي;خاکساري,علي;رسولي,افشين
123 سنجش پايداري کالبدي محله شاهد مشهد در برابر زلزله فاطمي,نرجس سادات ;براتي,عاطفه;عبادي,مسعود
124 ويژگي هاي شهرسازي در شهرهاي صفوي فاطمي,نرجس
125 مدل مشاوره راهبردي در تملك و آزاد سازي املاک در بافت هاي فرسوده سيدي نسب,سيد عليرضا
126 بررسي فرم کالبدي کلانشهر مشهد با استفاده از مدل‌هاي کمي لشکري,مهلا;جمعه پور,محمود
127 ارزيابي و مقايسه کيفيت بصري بزرگراه شهري (مطالعه موردي: بزرگراه مدرس و نيايش) مقدسي,نگين سادات;حقيقت بين ,مهدي
128 بررسي و مقايسه ي تجربي مقدار آب مصرفي در فضاي سبز شهري حاوي آب انبارهاي مينياتوري جوهرچي,امير;مهدوي کيا,زهرا
129 نومنطقه¬گرايي، رويکرد نوين مديريت منطقه¬ي کلان¬شهري نجاتي,ناصر;صرافي,مظفر
130 بررسي سطح مديريت دانش با تكيه بر مدل نوناكا و تاكوچي در سازمان شهرداري مشهد مصباح,مصطفي
131 بررسي و ارائه الگوي بهينه براي مکانيابي فضاهاي سبز شهري با استفاده ازروش AHP و GIS (نمونه مورد مطالعه: منطقه 2 شهر کرمان) عامري اختيارآبادي,عبدالرضا ;افشار,زهرا;بهاالديني,محسن
132 استفاده از طراحي بومي - الگوي تعبيري در توسعه صنعت گردشگري جمشيدي,شهربانو;مقدسيان,مريم
133 حقوق شهروندي در معابر پياده شهر، با تاکيد بر آرمانشهر رضوي معيني آق کاريز,زهرا
134 ارزيابي عملکرد شهرداري ناحيه يک منطقه سه شهر مشهد با تاکيد بر رضايتمندي شهروندان سلماني مقدم,محمد;عليپور,الناز;قنبري,منيره;ساعدنيا,فاطمه
135 بررسي تأثير آلودگي صوتي بر ميزان خشونت شهروندان (مطالعه موردي: منطقه 10 تهران) صفايي رينه,مصطفي;حاتمي نژاد,حسين;کاظمي منصورآباد,مصطفي
136 امکانسنجي ارتقاي فضاهاي پياده با رويکرد افزايش تعاملات اجتماعي وحفظ و باززنده سازي بافت مرکزي شهرها(مطالعه موردي: خيابان امام شهر خوي) سيدرضايي,ميرحسن;توحيدنيا,علي ;تيزپازنياري,محبوب
137 توسعه پايدار شهر با مديريت پروژه هاي عمراني در بستر سامانه GIS – مطالعه موردي : شهرداري منطقه سه مشهد شجاعي نيا,مهتاب;تارم,صابر;کريمي,مهدي;ساران,محمدرضا
138 «شهر اسلامي»؛ رويکرد معرفت‌شناسانه تقي زاده,حميد;بابايي سالانقوچ,احسان; قاضي ميرسعيد ,سيد مجتبي
139 شهرسازي مشارکتي و تحقق پذيري طرح هاي توسعه شهري ميان گذر حوزه شمال شرق يوسف زاده,علي;شفيعا,مهدي
140 مطالعه و ارزيابي وضعيت سرمايه گذاري و مشارکت بخش خصوصي در حوزه صنعت ساختمان به شيوه مشارکت در ساخت - مطالعه موردي: سازمان شهرداري در کلان شهرها) خيرايي,حسين;شريعتمدار,هاشم
141 تحليلي جامعه شناختي بر نقش مشاركت اجتماعي در توسعه منطقه اي کارکنان نصرآبادي,محمد
142 ساماندهي بافت فرسوده با تاکيد بر راهبرد استراتژيک(CDS) (نمونه موردي: محدوده پنچتن شهرداري منطقه 4 مشهد) يوسف پور,وحيد;عمراني شريف آباد,مهدي
143 محاسبه پارامتري اثر سامانه اتوبوس تندرو (BRT) بر زمان سفر مسافران محدوده تأثير بندگاني,ميلاد;حاجيان,پوريا;اکبرزاده,ميثم
144 Engineering geological problems caused by city planning and its management countermeasure Assadiyan,Amir Hassan;Poolayi,Somayyeh
145 پيشنهاد مدل بودجه ريزي پايدار مناطق شهرداري مشهد بر اساس بررسي و تحليل بودجه مصوب درآمدي سال هاي 1389 تا 94 (نمونه موردي : منطقه 12 شهرداري مشهد) لوکيان,سعيد;رجب زاده خيبري,حسنعلي
146 بررسي تطبيقي زيرگذر خيابان وليعصر تهران (ايران) و زيرگذر خيابان ويليام شهر پرث (استراليا) يزداني,مجتبي;زارع استحريجي,سمانه
147 تحليل رويکرد اقتصادي- زماني در مقايسه زيرگذرها و روگذرهاي عابر پياده (نمونه موردي؛ گذرگاه‌هاي غيرهمسطح مشهد و تهران) صادقي کشکوييه,محمد;ضيايي,ميثم
148 آسيب شناسي پروژههاي مسکن مهربا تاكيد بر فضاهاي باز عمومي (محوطه سازي) نمونه موردي: مسكن مهر آفتاب سينا Azadi,Samaneh
149 بررسي رفتار لرزه اي قابهاي خمشي در ساختمانهاي فولادي نا منظم در ارتفاع در حوزه هاي نزديک و دور ازگسل خالويي نژاد,حسين
150 مقايسه مقررات رشدهوشمند شهري و ضوابط طرح تفصيلي در طراحي مناطق شهري؛نمونه موردي محور سراب وجاهد شهر مشهد رهنما,محمد رحيم;رضواني کاخکي,سعيد
151 تدوين برنامه راهبردي توسعه شهر فيروزکوه با استفاده از روش تلفيقAHP و SWOT زارع استحريجي,سمانه;تاجيک جنگلي,سميه
152 بررسي نقش شهرداري ها در افزايش مشارکت شهروندان در طرح هاي توسعه شهري پردل,علي;پورحسين شهري,محمد
153 هويت بخشي به روددره کلکچال با رويکرد تحريک حواس انسان به واسطه عنصر آب پورمجيب,درسا;بمانيان,محمدرضا
154 مولفه هاي تاثيرگذار بر سرزندگي در شهر ايراني اسلامي نمونه موردي: خيابان امامت مشهد برهاني,محمود;پنجه باشي,سميرا
155 بررسي تطبيقي سياست هاي مسکن استيجاري و مسکن مهر (با استفاده از روش AHP) محمدي زاده,غلامحسين;زارع استحريجي,سمانه
156 تحليل و بررسي تأثير فرهنگ ميهمان نوازي بر توسعه گردشگري شهر مشهد فيضي,عليرضا;دشتي,مرضيه ;علي زاده,سيد دانا ;داوري نژاد,مسعود
157 گردشگري شهري وتوسعه استان کرمان احمدي نژاد,محمدرضا;شکيبايي,عليرضا
158 خوانشي بر انطباق‌‌پذيري زمينه‌اي الگوواره‌هاي معاصر شهرسازي: (جنبش نوشهرسازي، جنبش دهکده شهري، جنبش نوزايي شهري) قهرماني,هومن;هاشمي,نيلوفر;رضايي,سميه
159 تعيين معيارها يا روشي جهت بررسي ميزان تحقق پذيري پيشنهادات ترافيکي طرح هاي تفصيلي ( نمونه موردي بررسي منطقه 11 شهرداري مشهد با استفاده از تکنيک SWOT ) موسوي,سارا;ضيايي,ميثم ;قاسمي,سينا
160 بررسي مولفه هاي تاثيرگذار بر ارتقا پياده مداري در فضاي شهري نمونه موردي: بلوار وکيل آباد مشهد، حدفاصل خيابان سيدرضي تا دانش آموز برهاني,محمود;پنجه باشي,سميرا
161 مشکلات اجتماعي در فرهنگ آپارتمان نشيني و راهکارهاي ارتقاء آن در شهر مشهد يوسفي,علي;عرفانيان قصاب,الميرا;بهروان,حسين
162 ساماندهي اصناف و مشاغل مزاحم و آلاينده گامي‌مؤثر در پيشبرد اهداف مديريت و توسعه پايدار شهري تويسرکانيان,مهدي;باوندي,کوروش;کدخدا سه قلعه,علي;چناري,هادي
163 تکنولوژي نوين تصفيه سوخت ديزل گامي مؤثر در کاهش آلودگي محيط زيست شهري تويسرکانيان,مهدي;باوندي,کوروش;حسيني صدر,سيد رضا;صداقت,مجتبي
164 تحليل تغييرات زماني و توزيع مکاني فضاهاي سبز شهر مشهد طي سال‌هاي 1363 تا 1393 با استفاده از رهيافت اکولوژي سيماي سرزمين حاتمي,مريم
165 مطالعه جامعه‌شناختي فرهنگ شهروندي و مؤلفه‌هاي آن (مطالعه موردي شهروندان شهر شيراز) پرنيان,ليلا;فرخ زاده,محمد
166 بررسي تاثير انگيزش شغلي بر كارايي كاركنان شهرداري منطقه 8 شهر مشهد اميني,مرضيه;عاشوري کاريزکي,سميرا;رحيمي,مريم;خوارزمي,اميدعلي;کشکولي,کريم
167 بررسي رابطه سکونتگاه هاي غير رسمي داخلي با امنيت شهري،نمونه موردي،محله آبکوه مشهد عوض محمدي,نجمه;کفاش,فاطمه;حسيني,اكرم;گنجلو,عاطفه
168 بررسي تطبيقي بازنمايي مقاصد گردشگري مذهبي-زيارتي در وبگاه¬هاي جامع راهنماي گردشگري (مورد مطالعه: مشهد، مدينه، سانتياگو، لهاسا و اورشليم) رضوي زاده,ندا;پروانه,صفيه
169 تدوين و اولويت بندي استرات‍‍ژي¬هاي توسعه شهري (CDS) شهر مشهد با استفاده از تلفيق مدل¬هاي SWOT و ANP بنايي منش,حسين;جنتي ,سعيد ;ساده,ابوالفضل;علوي نسب,سيد هاشم
170 ارزيابي کمبو¬دهاي فضاهاي کاربري¬هاي فرهنگي (کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان) نمونه موردي شهر رشت کريمي آذري,امير رضا;وحيدي,طاهر ;فرحناک,اکرم
171 Spatial Analysis of hospitals in the city of Mashhad using network analyst model (Arc GIS) Bazargan,Mahdi;Hedayat,Haron
172 تحليل و ارزيابي فضائي آبخوري هاي عمومي در کلانشهر مشهد (با استفاده از مدلهاي ,TOPSIS , TDI SWOT) داوري نژاد,مسعود;برادران,مهدي ;شورابي,رمضانعلي ;فيضي ,عليرضا ;علي زاده ,سيد دانا
173 تحليلي بر حكمروايي مقصد گردشگري، مطالعه موردي: كلانشهر مذهبي مشهد فتحي زاده,فرح
174 مقايسه حاشيه و مرکز شهر با تأکيد بر مفهوم سرمايه ها در خانواده (مطالعه موردي شهر رشت) اسالم نژاد,مونا;يزدخواستي,بهجت
175 ارزيابي عملکرد ادارات حمل‌ونقل و ترافيک مناطق شهرداري (مطالعه مورد: ادارات حمل‌ونقل و ترافيک مناطق 13 گانه مشهد) اکبريان,سعيد;مخملباف,محمدمهدي
176 بررسي وضعيت مديريت دانش ونواوري درسازمان حمل ونقل وترافيک شهرداري مشهد محمودزاده طوسي,سيامک;خوارزمي,اميدعلي ;اجزا شکوهي,محمد
177 بررسي تأثير شاخص¬هاي شهر‌ دوستدار كودك با توسعه پايدار شهري اسماعيل زاده کواکي,علي;فضيلت نيا,سعيده
178 ارزيابي معماري سازماني شهرداري جهرم غلامزاده,عباس;رحمانيان فر,فرزانه ;رضايي نور,جلال;خسروي,سروش
179 شهر ايراني - اسلامي در گذر تحولات انديشه هاي آرمانگرايي در مقايسه با يوتوپياي غربي سجادي,ژيلا;پارسي پور,حسن
180 بررسي عملکرد المان هاي شهري مشهد مجاور جورابچي,مصطفي;کاظميان,غلامرضا
181 بررسي عوامل زمينه‌سازِ حسِّ‌تعلُّق به مکان براي طراحي مطلوب در محيط کالبدي مجتمع‌هاي‌مسکوني ميرخطيب,اسماء;عباس زاده,شهاب
182 بررسي تحولات شهرسازي و فضاي شهري در دوران سنتي، مدرن و پست مدرن حداد حسن آبادي,منيره
183 مطالعه تطبيقي سازمان فضايي و عناصر و مولفه¬هاي موثر در آن در شهرهاي سنتي و مدرن حداد حسن آبادي,منيره
184 مکان يابي بهينه ي توسعه ي شهري با رويکرد شاخص هاي محيطي و استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره (مطالعه ي موردي: کلانشهر مشهد) کاويان آهنگر,راحيل;احمدي زاده,سيد سعيدرضا;سپهر,عادل
185 بررسي اثرات عابران پياده بر روي شاخصهاي ترافيکي در معبر يزدي,مسعود
186 بررسي فرسودگي شغلي و اثر آن بر بهره‌وري فردي کارکنان شهرداري منطقه چهار مشهد عبدالله زاده,بهزاد;خوارزمي,اميدعلي;نوروزي,جواد
187 بررسي ظرفيت تاثيرگذاري نظريه هاي توسعه شهري بر شکل گيري اجتماعات محلي (مورد پژوهش: محله دبستان منطقه 7 تهران) محمدزاده,غزال;کاظميان,غلامرضا;صرافي,مظفر
188 بررسي فرآيند تهيه طرح تفصيلي شهر مشهد با رويکرد طراحي شهري (نمونه موردي: حوزه جنوبغرب) ياغباني,ميمنت;نجيب,نسرين
189 بررسي باززنده¬سازي کاروانسراي باباقدرت در شهر مشهد نجيب,نسرين
190 تأثير آب‌وهوا بر ميزان ارتکاب جرائم سرقت (مطالعه موردي شهر قروه) ويسيان,محمد;اکبري,مهناز;اصغري,ازاد
191 ارزيابي پراکنش جمعيت و توزيع خدمات در نواحي شهري با رويکرد توسعه اقتصادي-اجتماعي با استفاده از مدل TOPSIS و آنتروپي ( مطالعه موردي: مجموعه شهري حوزه جنوب غرب تهران) زوکي نژاد,قاسم;انصاري,اصغر;خليلي,غزاله ;موسي خاني,کامران
192 بررسي اقتصادي و زيست محيطياستفاده از برق خورشيدي در بوستانهاي شهر مشهد سجادي ,محمود
193 تحليل عوامل موثر بر احساس امنيت زنان در فضاهاي عمومي شهر شيراز ذوقي حسيني,الهه ;خادمي,سميه
194 تبيين مدل مفهومي شهري براي همه،شهر دوستدار کودک،با تاکيد بر اصول کودک دوستي وتوسعه پايدار شهري قاسمي خوزاني,محمد;زحمتي,رفيده;خاکپور,براتعلي
195 اثرات کالبدي مدرنيته بر جذب گردشگر عليزاده,کتايون ;پوري,زهرا
196 ارزيابي ابعاد مختلف شرايط زندگي در شهر جديد گلبهار و نقش آن در جمعيت پذيري از کلانشهر مشهد مقدس موسي خاني,کامران;زوکي نژاد,قاسم;انصاري,اصغر;ولي زاده,مهدي;خليلي,غزاله
197 بررسي تأثير کيفيت زندگي کاري بر بهره وري کارکنان شهرداري يزد علي نيا,محمدحسن ;هاشمي,سيد نورالدين
198 بررسي تطبيقي نتايج مميزي سيستم مديريت كيفيت و آمار مركز ارتباطات مردمي شهرداري مشهد (مطالعه موردي: مناطق سيزده‌گانه شهرداري مشهد) حسامي,حسين;تقي زاده,محمد;پور,مهدي
199 آسيب شناسي و بررسي چالش هاي مديريت پروژه هاي شهري مطالعه موردي: شهرداري مشهد زينلي شعرباف,علي;عين القضاة,محمد;ارسکي,کامران ;قهرماني,علي;طالبيان,حميد
200 آسيب شناسي و بررسي چالش هاي راهبري فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري مشهد با رويکرد حکمراني در توسعه شهر هوشمند مشهد قهرماني,علي;مرآتي,احسان;پژمان,حسن;عين القضات,محمد
201 تدوين و بازطراحي فرآيند راهبري فناوري اطلاعات و ارتباطات مطالعه موردي شهرداري مشهد قهرماني,علي;مرآتي,احسان
202 شهرهاي زيارتي وتامين مالي پايدار شهرداريهاچالش ها و راهبردها عيسي لو,شهاب الدين;لطيفي,غلامرضا;فيضي چشمه گلي,قاسم
203 وضعيت پدافند غيرعامل در تاسيسات شهري (نمونه موردي: شهرک صنعتي، نيروگاه، کارخانه قند شيروان) مافي,عزت الله;آزائيان,احمد;معتمدي,محمد
204 بررسي و ارزيابي شهر مشهد براساس شاخص‌هاي شهرخلّاق زرقاني,سيد هادي;اسکندران ,منصوره
205 نقش اراضي موقوفه در تحقق پذيري فضاهاي سبز مومني رفيع ,حسن