لیست مقالات ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی

نمایش # عنوان نویسنده
0 بررسی اقتصادی مصرف آب شور در مزارع گندمکاری استان گلستان آبیار، نور محمد كیانی،علیرضا
1 کارایی تولیدکنندگان سیب زمینی آذربایجان غربی ارسلان بد، محمدرضا
2 طراحی یك مدل تصمیم گیری چند هدفه به منظور تعیین الگوی بهینه كشت در دشت ناز شهرستان ساری اسدپور،حسن؛ حسنی مقدم،مجید ؛ احمدی،غلامرضا
3 بررسی اقتصادی طرح افزایش عملكرد و تولید گندم آبی و دیم كشور اسدی، هرمز كشاورز، عباس محسنین، محسن
4 منطق فازی و کاربرد آن در یافتن الگوی مناسب کشت محصولات زراعی در یک مزرعه (رهیافت: برنامه ریزی چند هدفه فازی) اکبری،نعمت الله زاهدی کیوان،مهدی
5 بررسی و اندازه گیری کارایی واحدهای صنعتی تولیدی شیر (مطالعه موردی: دامداری های وابسته به شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی) اکبری، نعمت الله دین محمدی، مصطفی
6 بهره وری و رشد اقتصادی در تولید محصول گندم ایران یك مطالعه تجربی الوانچی، محسن صبوحی صابونی، محمود
7 بررسی ساختار تكنولوژی تولید گندم با استفاده از داده‌های پانل امجدی،افشین چیذری،امیرحسین خلیلیان،صادق
8 تعیین الگوی بهینه واحد تلفیقی زراعت-گاوداری امیرتیموری،سمیه؛ چیذری،امیر حسین
9 صرفه‌های ناشی از مقیاس در صنعت پرورش میگوی ایران انصاری،وحیده سلامی،حبیب الله
10 ارزیابی اقتصادی طرحهای دامپروری صنعتی (مطالعه موردی:گاوداری شیری) ایریلوزاده،رضا صالح،ایرج
11 بهینه سازی الگوی کشت در منطقه کازرون با استفاده از روش برنامه ریزی خطی باقریان،سید علی؛ صالح،ایرج؛ پیکانی،غلامرضا
12 آنالیز اقتصاد تولید و در آمد عشایر(مطالعه موردی عشایر سامانه درزه، زیست بوم هامون-جازموریان، شهرستان کهنوج) بخشی جهرمی، آرمان
13 بررسی اثر کلاسهای ترویجی برمصرف بهینه کود ازته در زراعت گندم دیم مطالعه موردی استان کرمانشاه بهجت،امیر حسین؛ طراز کار،محمد حسن؛ نجاتی،عباس
14 اندازه‌گیری رشد بهره وری كل عوامل تولید بخش كشاورزی و بررسی سهم آن از رشد ارزش افزوده بخش تهامی پور،مرتضی شاهمرادی،منوچهر
15 مقایسه رشد بهره‌وری كل عوامل تولید بخش‌های اقتصادی ایران تهامی پور،مرتضی كاظم نژاد،مهدی موذنی،سعیده سادات
16 بررسی وضعیت اقتصادی زنبورداری در شهرستان نجف آباد اصفهان ثالثی،محمود نیلروشان، عبدالمجید عباسیان،علیرضا
17 ارزیابی اقتصادی طرح پرورش شترمرغ در كشور جیران،علیرضا كیانی راد،علی
18 سرمایه‌گذاری و هزینه‌های تعدیل در بخش كشاورزی ایران چابکرو،غلامرضا فراهانی جوکار،لیلا
19 مدیریت نهاده ها در تولید پسته (مطالعه موردی شهرستان رفسنجان ) چیذری،امیر حسین میرزایی خلیل آبادی، حمیدرضا
20 بررسی میزان اثرگذاری عوامل مدیریتی بر كنترل آفات مزارع برنج مازندران حسنی مقدم،مجید؛ اسكو،ترانه؛ اسدپور،حسن؛ مهاجر،علیرضا
21 مقایسه بهروری ماشینهای کشاورزی و نیروی کارگری در سه سیستم مکانیزه ،نیمه مکانیزه و نیمه سنتی تولید گندم در شهرستان مشهد حیدرزاده، احسان ؛ الماسی،مرتضی ؛ دهقانیان،سیاوش ؛ شاهنوشی فروشانی،ناصر
22 بررسی عوامل موثر بر کارایی فنی گلخانه داران خیارکار مطالعه موردی در شهرستان جیرفت دانشور، وحید علوی، سید ناصر
23 برآورد نسبی میزان و دلایل تلفات دام ایِل قشقائی در شهرستان سمیرم راستی،محسن؛ رنجبری،احمدرضا ؛ جواهری،محمد ؛ برهانی،مسعود ؛ فیضی،محمد تقی
24 تحلیل بهره‌وری اقتصادی عوامل مؤثر در تولید شیر در گاوداری های استان فارس رحمانی،رهام
25 تحلیل عوامل موثر بر توزیع درآمد بین کشاورزان محدوده مرزیجران شهرستان اراک رحیم زاده،معصومه میر محمد صادقی،جواد
26 رشد بهره وری در كشاورزی ایران: آیا همگرایی در بین مناطق مختلف تولید وجود دارد؟ مطالعه موردی کشت گندم رفیعی،حامد؛ مجاوریان،مجتبی؛ كنعانی،تكتم
27 بررسی عوامل مؤثر در پذیرش یکپارچه سازی اراضی شالیکاران استان مازندران و تأثیر آن بر هزینه های تولید برنج، تعداد قطعات و فاصله بین قطعات زمین رفیعی،حامد؛ امیرنژاد،حمید
28 مقایسه اقتصادی سیستم­های آبیاری نشتی و كلاسیك ثابت، مطالعه موردی كشت سیب­زمینی در استان همدان زارع ابیانه،حمید بلالی،حمید
29 ارزیابی اقتصادی استفاده از مقادیر مختلف نهاده در سیستم ها ی زراعت چغندر قند با محوریت آب زارع،شجاعت؛ شهبازی، حسنعلی
30 راهکارهای تغییر الگوی کشت در مناطق صیفی کاری با هدف توسعه کشت گیاهان علوفه ای و دانه های روغنی زارع،شجاعت؛ محمدی نیک پور،علیرضا؛ ظریفیان،رامین
31 عوامل مؤثر بر عدم تداوم در استفاده از سیستمهای آبیاری بارانی در استان فارس مقایسه تحلیل لاجیبت و تحلیل ممیزی زیبایی،منصور
32 تعیین عوامل اقتصادی مؤثر بر سودآوری واحدهای تولیدی قارچ دكمه‌ای در استان تهران سعیدی،آزاده؛ صالح،ایرج؛ یزدانی،سعید
33 بررسی ابعاد اقتصادی ضایعات محصولات کشاورزی در ایران شادان،عبدالرحمن
34 بررسی ارزیابی های اقتصادی انجام شده در فرآیند مطالعه و تحلیل طرحهای بخش كشاورزی ایران شادمانی،علیرضا؛ صالح،ایرج
35 راهكارهای استفاده از ضایعات فرآوری پسته شاكر اردكانی، احمد
36 مهارت كشاورزان چغندركار در زمینة شیوه‌های مدیریت پایدار خاك زراعی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی شاهرودی،علی‌اصغر؛ چیذری،محمد بقایی،مسیب؛ كریمی،احمد رضا
37 تناسب شبیه سازیهای تصمیم گیری چندمعیاری به منظور بررسی تقاضای آب آبیاری: مطالعه موردی حوضه آبریز درودزن در استان فارس شجری، شاهرخ تركمانی، جواد
38 ارتقاء كارایی استفاده از آب آبیاری در شرایط ریسك تولید: مزارع گندم در ایران شجری،شاهرخ؛ بخشوده، محمد ؛ سلطانی، غلامرضا
39 اثر قیمت آب بر انتخاب محصول توسط زارعین مطالعه موردی: استان خراسان رضوی شعبانی،زهره مسنن مظفری،مهدیه
40 سنجش سودآوری مزارع پرورش ماهی قزل آلا درایلام و بررسی عوامل موثر بر آن شمس‌الدین‌وندی،رضا؛ صالح،ایرج ؛ سلامی،حبیب الله
41 بازدهی اقتصادی واحدهای تولیدی پرورش ماهی قزل آلادر استان ایلام شمس‌الدین‌وندی،رضا؛ صالح،ایرج؛ سلامی،حبیب اله
42 بررسی بهره وری کل عوامل در تولید جو: مطالعه موردی در استان فارس شیخ زین الدین،آذر ترکمانی،جواد
43 بررسی اقتصادی زعفران و تاثیر آن بر درآمد كشاورزان صبوربیلندی،محمد ودیعی، علیرضا
44 تحلیل اقتصادی روشهای استحصال آب باران برای استفاده در كشاورزی (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیات دیم سیساب (خراسان شمالی) طبابایی یزدی،جواد؛ داوری،کامران؛ رئوف،یحیی
45 تحلیل ساختار هزینه ذرت دانه ای با استفاده از تابع ترانسلوگ (مطالعه موردی استان های فارس، خوزستان و کرمانشاه) عابدی،سمانه یزدانی،سعید
46 تأثیر بهینه سازی الگوی کشت در کاهش مصرف آب و افزایش درآمد ( مطالعه موردی: دشت فریمان – تربت جام) عباسی،علی اکبر؛ قدمی،سید مجتبی
47 بررسی اقتصادی گزینه های مختلف مقابله با كم آبی در مناطق پسته كاری شهرستان رفسنجان عبدالهی عزت آبادی، محمد
48 تحلیل تفاوت‌های منطقه‌ای در بهره‌وری بخش كشاورزی با رویكرد تحلیل پوششی داده‌ها علیرضایی،محمدرضا؛ عبدالله‌زاده،غلامحسین؛ رجبی تنها،معصومه
49 بررسی اقتصادی اثر تناوبهای مختلف در افزایش تولید سیستم‌های زراعی در مزارع دیم استان زنجان عین‌اللهی احمدآبادی،محرم اسماعیلی آفتابدری،محمد
50 اندازه گیری بهره وری عوامل تولید در واحدهای پرورش گاو شیری در استان آذربایجانشرقی فرجادبه، فریده
51 برآورد توان ژنتیكی گاو نژاد براون سوئیس در مقایسه با نژاد هلشتاین با استفاده از معادله سود در شرایط اقلیمی خراسان قدرت نما،احمد؛ رحمتی منش،علی ؛ اباذری، مهران
52 بررسی اقتصادی سه روش بهره برداری علوفه کامل جو در تغذیه دام قنبری گردونك،احمد؛ محدث،سید احمد فیضی،رضا؛ اباذری،مهران؛ فضائلی،حسن
53 كاربرد برنامه ریزی آرمانی فازی در تعیین الگوی بهینه كشت محصولات زراعی كهنسال،محمد رضا محمدیان،فرشاد
54 بررسی رابطه بین بهره وری و کارآیی تولید با اندازه مزارع برنج مازندران مجاوریان، مجتبی
55 انتخاب الگوی كشت بهینه بادر نظر گرفتن ریسك: مطالعه موردی روستای جابان شهرستان دماوند محمودی،نیلوفر صبوحی،محمود
56 تعیین جیره غذایی گاو شیری (كاربرد مدل برنامه‌ریزی چندهدفه كنشی) مطلبی،مرضیه کهنسال،محمد رضا
57 اندازه گیری و مقایسه بهره وری عوامل تولید محصولات استراتژیك بخش كشاورزی دراستان خراسان رضوی مظهری، محمد محدث حسینی، سیداحمد
58 تعیین الگوی بهینه کشت زراعی بر اساس دو دیدگاه اقتصادی و زیست محیطی منصوری،هومن کهنسال، دکتر محمدرضا
59 بررسی رابطه بین نسبت شکاف تکنولوژیکی و اندازه مزرعه در گندم کاران استان کرمان مهرابی بشر آبادی،حسین
60 تاثیرعوامل تولید بر ریسك محصول در باغداران پسته کار استان فارس موسوی،سید نعمت اله؛ کشتکار،رسول؛ مهدی پور،اسماعیل
61 عوامل موثر بر درآمد زنبورداران شهرستان‌های اصفهان، خمینی‌شهر و نجف‌آباد میرمحمد صادقی،جواد؛ ادریس،محمدعلی؛ مستاجران،محمد
62 برآورد کاهش تولید و زیان اقتصادی ناشی ازلنگش در گاو هلشتاین (مطالعه موردی) نوروزیان،محمد علی طاهرپورکلانتری،حمید کاظمی کاخکی، مهدی
63 بررسی تاثیر توسعه سطح کشت و بهبود عملکرد بر افزایش تولید گندم در ایران نیازی،آسیه آبیار،نور محمد
64 تعیین قیمت تمام شده و سطح سربه سر تولید شیر (مطالعه موردی استان خراسان) هاتف،حکیمه ؛ سروری،علی اكبر؛ دانشورکاخکی،محمود؛ صدرالاشرافی،سیدمهریار
65 بررسی رابطه میان صادرات و رشد اقتصادی با تاكید بر بخش كشاورزی: " كاربرد الگوی همجمعی ARDL" اسماعیلی، عبدالکریم حسن پور کاشانی، سمیه
66 لیزینگ؛ رویكردی نوین به تامین مالی پروژه­های بخش کشاورزی آملی دیوا، حسین بهرامی مهنه، فهیمه رنجبر، محسن
67 تعیین قیمت واقعی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی ( مطالعه موردی مارون) آقاپور صباغی، محمد عزیزان، عهدیه
68 پیش بینی روندقیمت گوشت مرغ و تخم مرغ در ایران با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی (ANN) و روشهای اقتصاد سنجی آذربایجانی،‌ كریم طیبی،‌ سید كمیل آبیاری، لیلی
69 بررسی نظام بهره برداری خرد و دهقانی در کشاورزی ایران: تنگناها، سیاست ها و راهکارهای حمایتی اشرفی، مرتضی مهربانیان، الهه احمدپور، امیر
70 فناوری ارتباطات و اطلاعات(ICT) و ترویج آن، سیاستی حمایتی در بهبود عملكرد مدیریت روستایی اشرفی، مرتضی احمدپور، امیر مهدی پور، اسماعیل
71 بررسی جایگاه بخش کشاورزی در بین بخش های كلیدی اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده – ستانده سال 1378 بخشی، محمدرضا
72 تحلیل هارمونیك نوسانات قیمت محصولات كشاورزی (مطالعه موردی پیازوسیب زمینی) بخشی، علی مقدسی، رضا
73 بررسی دیدگاه روستائیان حوزة آبخیز زرچشمة هونجان در خصوص نقش بانک کشاورزی در توسعة بخش کشاورزی از طریق عرضة اعتبارات خرد بقائی، مسیب چیذری، محمد؛ پزشکی راد،غلامرضا حاجی هاشمی، زهرا
74 تأثیرسیاستهای حمایتی برمیزان تولید و عرضه دانه‏های روغنی در طی سالهای (1372تا1384) ‏بگـلی، محمد علی گودرزی، حسنیه
75 مطالعه وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی ایران و راههای افزایش آن بهرامی مهنه، فهیمه سلطانی، سحر علی شاهی، مژگان
76 ضرورت بازنگری در شیوه تامین سرمایه برای بخش كشاورزی ایران بیات، داود
77 بررسی عوامل موثر بر اشتغال غیرزراعی در استان خراسان پاسبان، فاطمه
78 ارزیابی عملکرد صندوق توسعه اشتغال روستایی در ایجاد فرصتهای شغلی در استان خراسان پاسبان، فاطمه
79 بررسی همسویی در تغییرات قیمت محصولات کشاورزی در ایران پاک دامن، مهدی زیبایی، منصور
80 اثرات توسعه بازارهای مالی بر رشد بخش كشاورزی پریوش،غلامحسین ترکمانی، جواد
81 بررسی عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی بخش صنعت و کشاورزی و چگونگی ارتباط متقابل آنها (محصول مورد بررسی: دانه زیتون و روغن حاصل از آن) پورابراهیم، فاطمه ترکمانی، جواد
82 بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت صادراتی زعفران پیری،مهدی صبوحی، محمود
83 مقایسه فقر و ناامنی غذایی خانوارهای روستایی و شهری استان خراسان جعفری ثانی، مریم بخشوده، محمد
84 بررسی رابطه بین مزیت نسبی ارزش افزوده و توسعه اقتصادی در بخش کشاورزی استان خراسان و مقایسه آن با سایر استان های کشور جعفری صمیمی،‌احمد حسینی، سید محسن
85 برآورد تابع تقاضای انواع گوشت در ایران جعفری، فاطمه کهنسال، محمد رضا
86 اثر انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی بر رشد بهره وری در بخش كشاورزی جلائی، سید عبدالمجید رشیدی شریف آبادی، علیرضا
87 بررسی رابطه میان گسترش مالی و رشد اقتصادی با تاكید بر بخش كشاورزی "داده های سری زمانی در 10 كشور آسیایی و آفریقایی حسن پور كاشانی، سمیه زیبایی، منصور
88 بررسی رابطه پس انداز و سرمایه گذاری در ایران کاربرد الگوی خودتوضیح برداری حسن‌پور، سمیه ترکمانی، جواد
89 بررسی رابطه الگوی کشت با شاخص مزیت نسبی و ضریب حمایت موثر( مطالعه موردی: محصولات كشاورزی استان آذربایجان شرقی) حسین زاد، جواد اصفهانی، جعفر
90 اثر سیاست‌های حمایتی دولت بر انگیزه تولید محصولات عمده زراعی:كاربرد ماتریس تحلیل سیاستی خادمی پور، غلامرضا نجفی، بهاء الدین
91 اثر تحقیقات فناوریهای نوین بذر بر فقر روستایی ( مطالعه موردی شهرستان مرودشت) خلیلی نیلوفر ، زیبایی، منصور
92 رتعیین اثرات تغییر قیمت شیر بر رفاه تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان و پیش‌بینی آن دانشور کاخکی، محمود سروری،علی اكبر صدرالاشرافی، مهریار ؛ هاتف، حکیمه
93 بررسی چالش های موجود در جذب فارغ التحصیلان رشته کشاورزی در بازار کار دهقان،سهراب سوهانی دربان ،علیرضا فکری، لاله
94 اندازه‌گیری ثبات سیستم قیمتها در ایران دهمرده، مجید عمرانی، محمد تركمانی، جواد
95 بررسی تاثیر سیا‌ست‌های حمایتی دولت در مزیت نسبی به روش ماتریس PAM «مطالعه موردی محصولات منتخب زراعی استان سیستان و بلوچستان» دهمرده، نظر فقیه زاده، مهرداد
96 بررسی تأثیر سطح مكانیزاسیون كشاورزی بر دانش فنی كشاورزان رسولی، سیده فاطمه صدیقی، حسن
97 بررسی تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران ساسولی، محمدرضا صالح، ایرج
98 آسیب شناسی تعاونی های تولید كشاورزی در ایران ( بررسی موانع توسعه تعاونی های تولید در اقتصاد كشاورزی ایران ) ( مطالعه موردی استان همدان، شهرستان كبودرآهنگ ) سعدی، حشمت اله اعظمی، موسی كریمی، سعید
99 تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال كشاورزی در زمینه گسترش فرصت‌های شغلی در مناطق روستایی استان تهران شفیعی ثابت، ناصر مهدوی وفا، حبیب الله براتی طرقی، ابوالقاسم ؛ باژن، مرجان
100 بررسی اثرات پویای شوكهای ساختاری بر تولید و قیمت در بخش كشاورزی(كاربرد الگوی خود‌توضیح برداری ساختاری SVAR) شكوهی، مریم زیبایی، منصور
101 بررسی تاثیر سرمایه گذاری در تجهیزات و تحقیقات كشاورزی بر ارزش افزوده بخش كشاورزی شكوهی، مریم ترکمانی، جواد
102 بررسی تعیین کننده های نهادی فقر روستایی با تاکید بر تعاونی های روستایی زنان در استان فارس شوشتریان، آشان
103 Supply Response Analysis of Pakistani Wheat Growers شیخ، ف.م.
104 آب یك كالای اقتصادی: مقایسه تعرفه‌های بلوكی فزاینده «IBT-con» با تعرفه نرخی فزاینده «IRT-cap» صالح‌نیا، نرگس انصاری، حسین
105 بررسی و ارزیابی قیمت‌گذاری آب كشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی «AGE» صالح‌نیا، نرگس انصاری، حسین
106 نقش كشاورزی در رشد اقتصادی ایران (1340- 1381): یك تحلیل توصیفی – اقتصاد سنجی طهرانچیان، امیر منصور
107 عوامل تعیین کننده اقتصادی در تقاضای نیروی کار و اشتغال در بخش کشاورزی طیبی، زهرا ترکمانی، جواد
108 زنان روستایی، امنیت غذایی و اقتصاد کشاورزی علی شاهی، مژگان بهرامی مهنه، فهیمه سلطانی، سحر
109 اثر توزیع درآمد بر الگوی مصرف خانوارهای روستایی ایران: کاربرد مدل سیستم تقاضای تقریبا ایده آل- درجه 2 غریب نواز، محمد رضا بخشوده، محمد
110 بررسی عوامل موثر بر مهاجرت روستائیان به شهرها در ایران غفاری مقدم،زهرا صبوحی، محمود
111 بررسی عملكرد بیمه محصولات كشاورزی در ایران با تاكید بر بیمه آبزیان پرورشی فروهیده، مهروش طرازكار، محمدحسن
112 برآورد تابع تقاضای گروه چای برای خانوارهای شهری و روستایی ایران (1383- 1361) کاربرد سیستم مخارج خطی به روش داده های ادغام شده فلاح علی پور، سیاوش کرباسی، علیرضا
113 اعتبارات مورد نیازبرای دستیابی به اهداف بخش کشاورزی ایران قربانی، احمد
114 مهاجرت و تغییر در بهره وری بخش کشاورزی کریمی هسنیجه, حسین عابدی، علیرضا
115 آزمون سازگاری جمع سازی جغرافیایی بنگاهها در بخش کشاورزی کیانی، غلامحسین سلامی، حبیب الله
116 تأثیر بی‌ثباتی اقتصاد كلان بر نوسان قیمت نسبی محصولات كشاورزی كوركی‌نژاد، ژاله ترکمانی، جواد
117 نقد سیاست افزایش اشتغال در بخش کشاورزی ایران با تاكید بر برنامه چهارم توسعه كوهسار خالدی حقیقت نژاد شیرازی، اندیشه
118 برآوردهای حمایت از كشاورزی (PSE) در كشورهای در حال توسعه : مشكلات اندازه‌گیری و رهیافتها برای ایران كیانی راد ،علی
119 مطالعه عوامل موثر بر روند تغییرات شاخص های حاصل از ماتریس تحلیل سیاستی برای گندم ایران گودرزی، مصطفی صدرالاشرافی، مهریار
120 بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی از سوی بانک های تخصصی به بخش کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی لطفی، حبیب احمد زاده ماشین چی، سینا
121 سرمایه گذاریهای عمومی و نابرابری در آمدی در مناطق روستایی مجرد،عصمت كرباسی، علیرضا
122 عوامل متمایز کننده مشتریان اعتباری کم ریسک از مشتریان ریسکی بانک: مطالعه موردی بانک کشاورزی محتشمی، تکتم سلامی، حبیب اله
123 بررسی اضافه جهش قیمت محصولات كشاورزی ایران بر اثر سیاستهای پولی محسنی، ابوالفضل ترکمانی، جواد
124 گرایش روستائیان به صندوق های اعتباری روستایی ( مطالعه موردی استان تهران) مقدس فریمانی، شهرام رجب بیگی، مجتبی احمدی قبانكندی،احمد؛مجید آذر،میرمحمو
125 مطالعه نحوه انتقال قیمت در بازار تخم­مرغ و گوشت مرغ ایران مقدسی، رضا اردکانی، زهرا
126 بررسی اثر سیاستهای پولی بر واردات کشاورزی ایران منصوری، ساناز ترکمانی، جواد
127 A Unique Agricultural Labor in Iran موسوی حقیقی، محمدهاشم زیبایی، منصور
128 Dynamic Demand Function for the Iranian Agricultural Labor موسوی حقیقی، محمدهاشم Dr. MAD NASIR SHAMSUDINii
129 تحلیلی بر خودکفایی در تولید گندم ایران موسوی، حبیب الله
130 تغییرات رقابتی، ساختاری و ملی صادرات محصولات کشاورزی طی برنامه های اول تا سوم توسعه مهرگان، نادر اصغرپور، حسین صنعت‌خانی، محبوبه
131 اثر استراتژی‌های قیمتی آب بر تخصیص آب آبیاری، (مطالعه موردی دشت تجن استان مازندران) میرزائی، احمد کوپاهی، مجید کرامت زاده، علی
132 تاثیر مکانیزاسیون بررشد بخش کشاورزی ایران نبی ییان، صدیقه علوی، ناصر
133 بررسی تجربیات جهانی یارانه غذا : رهیافتی برای ایران نجفی، بهاءالدین
134 بررسی رابطه علیت بین اشتغال، مصرف انرژی، سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی در بخش كشاورزی نصرنیا، فاطمه اسماعیلی، عبدالکریم
135 سیستم‌های ارتباطی تحقیق- ترویج و كشاورز در ایران نظری، راضیه صدیقی، حسن
136 بررسی پذیرش نوآوری و بازده سرمایه گذاری در تحقیقات ارقام دیم به نامهای سرداری و آذر 2 نعمتی، عادل کلایی، علی جدایی، علیرضا
137 بررسی سیاست‌های حمایتی دولت در تولید دانه‌های روغنی در ایران نوری، كیومرث
138 بررسی عوامل مؤثر بر واردات ذرت واثقی، الهه ترکمانی، جواد
139 بررسی وضعیت موجودحمایت مالی دولت ازبخش کشاورزی وارائه راهکارهای مناسب به منظور بهینه‌سازی حمایت‌های مالی دولت ازبخش کشاورزی واعظی، لیلا یزدانی، سعید
140 تحلیل پتانسیل سرمایه گذاری در بخش كشاورزی (با تأكید بر برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی) ورمزیاری،حجت صالح، ایرج مسلم زاده، حجت
141 تحلیل کارایی و آثار تسهیلات اعطا شده به بخش شیلات (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) هاشمی تبار، محمود اکبری، احمد ؛ کریم،محمد حسین فرجامی فرد، مهدی
142 نقش شبکه های تعاونی روستایی در خرید تضمینی محصولات کشاورزی: مطالعه موردی چای یزدان شناس، لیلا
143 بیمه محصولات کشاورزی: راهکاری مناسب در مدیریت ریسک یعقوبی،‌ ابوالحسن چیذری، محمد فعلی، سعید
144 بررسی اقتصادی مسائل بازاررسانی پنبه در استان گلستان آبیار، نورمحمد محمد زاد،
145 کشاورزی ایران و سازمان تجارت جهانی امیرتیموری، سمیه ملا محمدی راوری، مجید
146 تحلیل رقابت پذیری زنجیره عرضه زعفران ایران امیری، هادی بوستانی، رضا رنجبرکی، علی
147 انتقال قیمت‌های جهانی به بازارهای داخلی محصولات كشاورزی ایران بخشوده، محمد
148 نقش شبكة تعاونی‌های روستایی و كشاورزی در بازاریابی محصولات ویژه (Niche marketing) بریم‌نژاد، ولی شم‌آبادی، محمدعلی
149 محاسبه و بررسی حمایت کلی داخلی(AMS) محصول گردو در شرایط الحاق به WTO (مطالعه موردی استان همدان) بلالی، حمید چیذری، امیر حسین
150 بررسی شاخصهای حمایتی تولید و صادرات محصول گردو در بازار جهانی (مطالعه موردی استان همدان) بلالی، حمید کرامت زاده، علی
151 تأثیر شاخص‌های تجاری- مالی مدیریت بر درآمد خالص بهره‌برداران كشاورزی (مطالعة موردی پیازكاران شهرستان آذرشهر، آذربایجان شرقی) تركی هرچگانی، محمدعلی نیكویی، علیرضا محمدرضایی، رسول
152 مدل سازی آثار سیاستهای کلان و تجاری بر بخش کشاورزی ایران توانا، حمید کرباسی، علیرضا
153 بررسی وضعیت و تنگناهای بازاریابی محصولات كشاورزی ایران توسلی، بهاره خلیفه سلطانیان، فرشته السادات چیذری، محمد؛ پزشكی راد، غلامرضا
154 میادین میوه و تره بار ، آسیب شناسی ، اقتصاد و نقش آن در بازار یابی محصولات جاودان، ابراهیم همایونی فر، مسعود
155 مزیت نسبی یا خودكفایی؟ مطالعه‌ای كاربردی در تعیین استراتژی تولید گندم در كشور جولایی، رامتین جیران، علی رضا
156 تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات كشاورزی در ایران حسینی یكانی، سید علی زیبایی، منصور
157 تحلیل اقتصادی حاشیه بازاریابی زعفران ایران حسینی، صفدر آهوقلندری، مریم
158 بررسی بازاریابی داخلی مركبات شمال ایران(مطالعه موردی پرتقال) حفار اردستانی، مریم طوسی، ماندانا كوهسار خالدی،
159 اهمیت هزینه‌های مبادله در مشاركت بازاری تولیدكنندگان بخش كشاورزی (مطالعه موردی: تولیدكنندگان برنج) خالدی، محمد حسینی، سیدصفدر
160 برآورد میزان تجارت درون صنعت در گروه محصولات كشاورزی ایران راسخی، سعید
161 اثر متغیرهای اقتصادی كشورهای عمده طرفتجاری ایران بر تجارت كشاورزی ایران رستگاری پور، فاطمه همایونی فر، مسعود
162 نقش بازارچه‌های هفتگی روستایی در تحولات اقتصادی روستاهای استان تهران شفیعی ثابت، ناصر مهدوی وفا، حبیب اله براتی طرقی، ابوالقاسم؛ باژن، مرجان
163 طراحی الگوی بازاریابی محصولات كشاورزی در شبكة تعاونی‌های روستایی و كشاورزی ایران شم‌آبادی، محمدعلی بریم‌نژاد، ولی
164 بررسی عوامل موثر بر عرضه صادرات غیرنفتی و تقاضای واردات صالحی، فرزانه شاهنوشی، ناصر
165 بررسی اقتصادی حاشیه بازار و كارائی بازاریابی پسته ایران: مقایسه بخش خصوصی و تعاونی صداقت، رضا
166 بهینه سازی صادرات زعفران خراسان با رویكرد عضویت ایران در wto طیبی، سید كمیل قنبری، عبدالله
167 مطالعه چگونگی انتقال قیمت در بازار محصولات باغی (مطالعه موردی پسته و خرما) فاضلی، فاطمه مقدسی، رضا
168 موافتنامه كشاورزی و تبعات آن بر كشاورزی ایران فلاحی، اسماعیل خلیلیان، صادق
169 بررسی مزیت نسبی و شاخص های حمایتی کیوی ایران فلاحی، اسماعیل چیذری، امیر حسین
170 برآورد معادله تعرفه و محاسبه میزان بهینه حمایت تعرفه ای در بخش کشاورزی فیض آبادی، یاسر مقدسی، رضا
171 پتانسیل تجاری محصولات کشاورزی مورد ایران و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی کریمی هسنیجه، حسین
172 بررسی رابطه رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات بخش كشاورزی ایران (با تاكید بر سیاستهای ارزی و تجاری) كوهسار خالدی، حفار اردستانی، مریم طوسی،ماندانا
173 اپایداری صادراتی ،سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در 9کشور آسیایی گودرزی، رحیم کرباسی، علیرضا
174 چگونگی تاثیرگذاری تورم بر تعهدات بخش كشاورزی ایران در سازمان جهانی تجارت گیلانپور، امید
175 بررسی تولید و بازاریابی خرما در ایران محمد زاد رفعتی، محسن؛ بیات، پرویز شفیعی، لادن
176 مطالعه نحوه انتقال قیمت از مزرعه تا خرده فروشی در بازار محصولات زراعی (مطالعه موردی سیب زمینی و گوجه فرنگی) مرب، آیدا مقدسی، رضا
177 تأثیر صادرات محصولات سنتی بر صادرات غیر سنتی و رشد اقتصادی ایران معزّزی، فاطمه ترکمانی، جواد باقری، مهرداد
178 بررسی آثار سیاستی و مزیت نسبی در تولید محصولات زراعی در استان کرمان مهرابی بشر آبادی، حسین
179 تحلیل اقتصادی تولید و بازاریابی نارنگی استان هرمزگان (مطالعة موردی شهرستان بندرعباس) میرزائی، مهرنوش
180 بررسی تاثیر صادرات و واردات بر رشد بهره‌وری كل عوامل تولید در ایران نظری، محمدرضا عمرانی، محمد
181 جایگاه سازمان میادین میوه وتره بار در شبکه های توزیع و بررسی مشکلات موجود یاوری، علیرضا مرادی، لیلا
182 برآورد میزان خسارت اقتصادی سوسك بذر خوار كهور Caryedon palestinicus در جنگل های كهور ایرانی جنوب بلوچستان افروزیان، مهدی
183 برآورد ارزش‌ حفاظتی پارک ملی گلستان با استفاده از تمایل به پرداخت افراد امیرنژاد، حمید
184 بررسی و ارزیابی استراتژیهای حفاظت از منابع آب در فضای سبز با تاكید بر استراتژیهای وابسته به قیمت‌ آب انصاری، حسین صالح نیا، نرگس
185 شناسایی برخی تاثیرات اقتصادی مجتمع گردشگری تفریحی غار علیصدر بر روستاهای دهستان علیصدر باباخانی، طاهره میر محمد صادقی، جواد
186 بررسی راندمان اقتصادی کاشت درختان مثمر در طرحهای آبخیزداری (مطالعه موردی در حوزه آبخیز کاخک گناباد) باقریان کلات، علی انگشتری، حسن شجاعت زارع،
187 ارزیابی اقتصادی پروژه بیولوژیكی آبخیزداری اجرا شده در حوزة آبخیز كاخك گناباد باقریان کلات، علی انگشتری، حسن شجاعت زارع،
188 ارزیابی اقتصادی یك روش ابتكاری احیاء قنات در استان هرمزگان برخورداری،جلال سالم، جلال
189 بررسی وضعیت اقتصادی طرح های مرتعداری در منطقه خراسان شمالی برزگردوین، مجتبی صالح، ایرج یزدانی، سعید
190 سنجش رقابت در بازار آب مجن بهلولوند، عباس صدر، سید كاظم
191 مالیات های زیست محیطی (مالیات های سبز) : مبانی نظری, تجربه ها پایتختی اسکویی، سیدعلی ناهیدی، محمد رضا
192 مخاطرات بهداشتی ناشی از استفاده مجدد از فاضلاب در کشاورزی پذیرا، محمد باقری، حمید رضا
193 تعیین یك چارچوب استاندارد برای ارزشگذاری جامع كاركردها، كالاها و خدمات اكوسیستم پژوهنده، الهام عطایی، کمال رفیعی، حامد؛ امیرنژاد، حمید
194 بررسی عوامل موثر بر اقدامات حفاظتی خاک مطالعه موردی: خراسان رضوی ترشیزی، محمد سلامی، حبیب الله
195 تحلیلی برهزینه و فایده دام درشیوه دامداری وابسته به مرتع وچگونگی تقویت بنیه اقتصادی مرتعداران توكلی،حسین؛ ثنایی طرقبه،‌مجید؛ بدیعیان،سیدجلال؛‌ حسینی بمرود،غلامرضا؛ امینی،محمدحسن؛ بدیعی،‌حمزه؛ محرابی،مجتبی؛ ‌ پژمان،حسین
196 رویکردی جدید به ارزیابیتصاد اقتصادی طرحهای مرتعداری در ایران جنگجو برزل آباد، محمد قربانی، محمد
197 بررسی روشهای ارزیابی خشكسالی کشاورزی با استفاده از تكنیكهای سنجش از دوری جوادنیا، اسلام مباشری، محمد رضا
198 سیاست گذاری نهاده‌ها و اثرات آن بر محیط زیست ( با تاكید بر یارانه‌های كود و سم) حسین آملی، دیوا علیشاهی، م‍ژگان بهرامی مهنه، فهیمه
199 بر آورد منافع اقتصادی حفاظت خاك در مزارع گندم دیم (مطالعه موردی : شهرستان چاراویماق استان آذربایجان شرقی) حیاتی، باب اله خلیلیان، صادق
200 بررسی اقی وا حدهای بهره برداری چوب از جنگل در استان گیلان خرمی مقدم، سیمین بخشوده، محمد
201 ارزیابی اقتصادی پروژه های آبخیزداری بر کشاورزی مطالعه موردی: حوزه آبخیز مهر سبزوار دادرسی سبزوار، ابوالقاسم
202 تحلیل الگوی داده-ستانده انرژی در بخش کشاورزی ایران ذوقی پور،آمنه ترکمانی، جواد
203 عوامل تاثیرگذار بر روند فعالیت اقتصادی مزارع پرورش ماهی قزل آلا در استان ایلام رضایی، جعفر صیدزاده، حیدر
204 ارزیابی اقتصادی چاهکها در منطقه سیستان سارانی، ولی ا... برهانی، جواد
205 ارزیابی اقتصادی طرح اختلاط آب چاهها با آب كانال جهت تأمین آب با كیفیت مناسب در اراضی شور اصفهان سلیمانی پور،احمد باقری، ابوالقاسم
206 مقایسه ارزش اقتصادی آبهای زیر زمینی و رفاه اجتماعی گندم کاران (مطالعه موردی: استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی) شعبانی، زهره مسنن مظفری، مهدیه
207 بررسی رابطه علیت بین تولید ناخالص داخلی و حجم گاز های گلخانه ای ( مطالعه موردی: گاز دی اکسید کربن) شعبانی، زهره صالح، ایرج یزدانی، سعید
208 بررسی اقتصادی کاهش فرسایش خاک بوسیله عملیات خاکورزی (مطالعه موردی دستگاه ایران شخم ابزار) عابدی، اصغر قضاوی، محمد علی
209 فقر، تخریب جنگل و مهاجرت در زاگرش لُر نشین (مطالعه موردی شول آباد لرستان) عادلی، کامران یخکشی، علی عادلی، فتانه
210 بررسی و تحلیل رفتارهای اقتصادی واجتماعی جوامع محلی در بهره برداری از منابع طبیعی حوزه های آبخیز شمال ایران (مطالعه موردی حوزه آبخیز " واز رود " شهرستان نور) عباس علیپور، باقریان، سلیمه احمدی، غلامرضا
211 اکوتوریسم سازگار با حفاظت از محیط زیست و پایداری منابع طبیعی عبدالهی، عیوض
212 بررسی و ارزیابی اقتصادی و اجتماعی شیو ه های سنتی و نوین اجرای عملیات سازه ای و بیولوژیك به منظور حفاظت منابع آب و خاك در استان خراسان رضوی (مطالعه موردی-حوزه آبخیز سد شهید یعقوبی استان خراسان رضوی) قاسم زاده گنجه ای، محمد محمدی گلرنگ، بهرام كاظمی، محمد
213 تخصیص بهینه آب و اولویت بندی مناطق مختلف در مصرف آن (مطالعه موردی سد بارزو شیروان) كرامت زاده، علی چیذری، امیرحسین یوسفی،علی؛ بلالی، حمید
214 بررسی آثار خشکسالی در منطقه سیستان و بکار گیری سازوکارهای تعدیلی بكار گرفته شده توسط زیان‌دیدگان از خشكسالی مختاری، داریوش صالح، ایرج
215 تحلیل ابعاد اقتصادی و اجتماعی خشكسالی و آثار آن بر خانوارهای روستایی در منطقه سیستان مختاری، داریوش صالح، ایرج
216 ارزیابی اقتصادی طرح خروج دام از جنگل و تأثیر اجرای طرح در تولیدات دام مرتضوی، سید ابوالقاسم نخعی، نجمه نوازی، محمد علی
217 بررسی اقتصادی –اجتماعی طرحهای آبخیزداری درایران (مطالعه موردی حوزه آبخیز کامه خراسان رضوی ) منصوریان، نجم الدین محمدی گلرنگ، بهرام
218 نقش آب در توسعه بخش كشاورزی میرزایی خلیل آبادی،حمیدرضا ابریشمی، حمید
219 بررسی اقتصادی تاثیر مدیریت نخلستان بر كنترل پژمردگی و خشكیدگی خوشه خرما میرزایی، مهرنوش کرم پور، فرزاد
220 مدیریت خشکسالی و ارائه راهکارهایی برای مقابله با خشکسالی یزدانی، سعید حق شنو، موژان