يازدهمين کنفرانس بين المللي انجمن رمز ايران
بانک مقالات

BLQ

پس از برگزاري موفقيت‌آميز ده دوره از کنفرانس بين‌المللي انجمن رمز ايران طي 13 سال گذشته، يازدهمين دوره اين کنفرانس در شهريور ماه 1393 مصادف با هشتادمين سالگرد تاسيس دانشگاه تهران، در دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر پرديس دانشکده‌­هاي فني مهد مهندسي کشور برگزار مي‌شود. يازدهمين کنفرانس بين‌المللي انجمن رمز ايران با هدف هم‌افزايي دانش، و انتشار يافته‌هاي نو و بديع در زمينه امنيت اطلاعات و رمزشناسي، برنامه‌ريزي و اجرا مي‌شود. آشنايي و ارتباط ميان اساتيد، پژوهشگران، صاحب­‌نظران، متخصصان، سياست‌­گذاران و علاقمندان حوزه امنيت فضاي تبادل اطلاعات، بررسي چالش‌هاي علمي و اجرايي در فرآيند کاربري آن در فضاي مجازي و تاکيد بر امن‌سازي فضاي تبادل اطلاعات در کشور از ديگر اهداف برگزارکنندگان مي­‌باشد.

 

نشاني دبيرخانه کنفرانس:

تهران، خيابان کارگر شمالي، پرديس 2 دانشکده­ هاي فني دانشگاه تهران، دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر (ساختمان شماره 2)، طبقه همکف، صندوق پستي 515/ 14395

تلفن/ دورنگار: 88225344

پست الکترونيکي: 2014@iscisc.ir

نشاني وب­گاه: http://2014.iscisc.ir