چهارمين همايش بين المللي جراحي دامپزشکي
بانک مقالات

امروزه انجام جراحي هاي دامپزشکي و گرفتن نتايج ارزنده از آن جايگاه ويژه اي در اين شاخه تخصصي از علوم دامپزشکي ايجاد کرده است. بخش جراحي و راديولوژي دانشکده دامپزشکي دانشگاه فردوسي مشهد با تلاش فراوان در طي چند سال گذشته توانسته است با راه اندازي قسمت هاي مختلف و انجام جراحي هاي ارزنده گام هاي موثري در اين زمينه بردارد.

جراحي هاي بزرگ برروي اندامها، ستون مهره ها، محوطه بطني، سر و گردن در دامهاي کوچک به شکل جاري دراين بخش انجام مي گيرد. همچنين بخش جراحي با راه اندازي گروه هاي فعال در زمينه سلامت گله هاي شيري توانسته است گام هاي موثري در ارائه جراحي ها و لنگش در اين شاخه بردارد.

تصوير برداري تشخيصي در کنار بخش جراحي با بهره گيري از دستگاه هاي راديولوژي و سونوگرافي و تکنيک هاي ويژه آن کارآيي فراواني داشته به گونه اي که بازوي بسيار موثري در امور تشخيص و درمان در اين بخش مي باشد.

با تلاش فراوان بخش جراحي اسب دانشکده دامپزشکي کاملا فعال شده است به گونه اي که در حال حاضر تعداد نسبتا زيادي مراجعات اسب از تمامي نقاط کشور به اين بخش صورت مي گيرد و جراحي هاي مختلفي همچون آرتروسکوپي، جراحي هاي محوطه بطني ، جراحي هاي اندامهاي حرکتي و .........در بخش جراحي کاملا تخصصي اسب اين دانشکده در حال انجام است . تيم هاي جراحي، بيهوشي، با استفاده از امکانات کامل و اتاق هاي القا و بازگشت از بيهوشي مديريت اين رخدادها را به عهده دارند.

تحصيلات تکميلي با تربيت دانشجودردوره هاي دکتري تخصصي در کنار اين روندها گامي موثر در بروز رساني علوم در اين دانشکده است که به اميد خدا با تلاشي مضاعف دانش آموختگاني ارزنده از دوره هاي تخصصي فعال در اين دانشکده در رشته جراحي وارد بازار کار خواهند شد.

دبيرخانه انجمن جراحي دامپزشکي ايران و چهارمين همايش بين المللي جراحي دامپزشکي

 

آدرس دبيرخانه: مشهد- بزرگراه آسيايي- مقابل بيمارستان رضوي- بيمارستان تخصصي پژوهشي درماني دانشکده دامپزشکي دانشگاه فردوسي مشهد

شماره تماس: 05116579430

ايميل کنگرهisvs2014@um.ac.ir :

آدرس سایت: isvs2014.um.ac.ir