دومين همايش فناوريهاي نوين انرژي
بانک مقالات

poster
دومين همايش فناوري هاي نوين انرژي همزمان با نهمين نمايشگاه صنعت برق توسط انجمن مهندسين برق و الکترونيک ايران – شاخه خراسان وشرکت برق منطقه اي خراسان در تاريخ 29 و 30 خردادماه 93 در محل نمايشگاه بين المللي مشهد برگزار خواهد شد هدف از برگزاري اين همايش بررسي آخرين تحولات در حوزه هاي فناوري انرژي هاي تجديدپذير، استفاده حداکثري از ظرفيت هاي قانوني در توسعه انرژي هاي تجديدپذير و چالش هاي آن ، همچنين فرهنگ سازي و افزايش مشارکت هاي مردمي در توسعه انرژيهاي تجديدپذير مي باشد.

آدرس سایت: net2014.um.ac.ir